אַגְמׇא
אַגְמׇא

אודות המאגר

אתר מאגר מקרי הבוחן של אגמא משמש פלטפורמה לאיגום הידע המעשי בנושא אגני היקוות בישראל. מאגר ידע זה מיועד לעוסקים במלאכת הניהול האגני, ניהול נגר, מניעת הצפות ושיקום נחלים, אך גם לציבור המתעניין בנושאים אלו. באתר מוצגים בצורה בהירה ומובנת לכול פרויקטים בנושא אגני היקוות, ניהול נגר ונחלים בישראל.

המידע שמוצג באתר הוא פרי שיתוף פעולה בין אנשי אגמא למיטב אנשי המקצוע בתחום. לכן מקרי הבוחן מאירים זוויות שונות של תוכניות ופרויקטים וחושפים בפני הקוראים מגוון של היבטים, שיטות עבודה, פתרונות יצירתיים, מנגנוני ניהול וגיוס תקציבים ותובנות עם ערך מוסף עבור הקהילה המקצועית הלומדת. נוסף על המקרים המוצגים בו, האתר מקנה כלים שימושיים ורקע מקצועי להבנת התכנים וליצירת שפה משותפת.

המאגר ממשיך לגדול ולהתעדכן כל העת, ולכן אנו מזמינים אתכם, אנשי המקצוע, לתרום מהניסיון שלכם כדי שנוכל לכתוב ולהציג מקרי בוחן נוספים.

אודות אגמא

אגמא (אגם בארמית) הוא מרכז ידע לאגני היקוות ונחלים. המרכז הוקם במטרה ליצור קהילה מקצועית לומדת שמאגדת את כלל הגורמים הפעילים במרחבי אגני ההיקוות והנחלים בישראל. באגמא אנו מטמיעים את הגישה האגנית המשלבת ומבקשים ליצור שפה מקצועית משותפת על ידי איסוף של ידע רלוונטי עדכני ומקצועי מהארץ ומהעולם, ריכוזו והנגשתו. כל זאת כדי לאפשר למעגלים רחבים של בעלי עניין ללמוד על יתרונות הגישה האגנית המשלבת וליצור יחדיו סביבה אגנית בריאה ומיטבית.

אנו מאמינים שחוסנם של אגני ההיקוות והנחלים, הדרוש לתפקודם בימי שגרה וחירום, תלוי בהצלחה של שיתוף הפעולה בין הגורמים וביצירת שיח עדכני וחדשני על תכנון וביצוע. הצלחה זו קשורה בהבנת היעדים של כל שותף פעיל באגן ההיקוות ובאפשרויות הטמונות בהיכרות מעמיקה עם המערכת הטבעית וצרכיה.

השותפים שלנו: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, רשויות ניקוז ונחלים בישראל, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ויד הנדיב.

האנשים של אגמא

הילה ביניש מנהלת hillab@agma.org.il
יעל אילמר גירון מנהלת הטמעה וקשרי קהילה yaeli@agma.org.il
רועי חייכל מנהל מקצועי roij@agma.org.il
ליאור קמחג'י גפני רכזת תוכן liork@agma.org.il
נמרוד רבינוביץ כותב תוכן nimrodr@agma.org.il
ברק קסטרו רכז הטמעה וקשרי קהילה barakc@agma.org.il
רעות סלומון כותבת תוכן reuts@agma.org.il

תודות

לוועדת ההיגוי של אגמא
 דר' ג'ניה גוטמן, ערן אטינגר, אלון זס"ק, דר' אמיר ארז, דרור פבזנר, שרית כספי אורון, אבי אוזן, ניסים קשת, עובד יבין, דר' אורי שרון, חנוך אילסר, יעל אילמר גירון והילה ביניש

הצוות המקצועי שלנו
טלי וקסלר, אורי מורן, עמית מדינה, אבי אוזן, דרור פבזנר, גלעד ספיר, שירן פרי וחן רוזיליו

ותודה מיוחדת לרשויות ניקוז ונחלים

עריכה לשונית: ענת פלדמן
הקמה וניהול: עמית טרבלסי
עיצוב: the league
גרפיקה, מפות ונתונים: סטודיו Tula, נחלת הכלל, יגאל בכר

 

מצאנו 12 מקרי בוחן

פארק מורד נחל קישון בחיפה

תכנון ותהליך אישור ממושך לתוכנית פארק נחל בלב אזור תעשייתי, שיהיה חלק מפארק מטרופוליני. לאחר שנים של זיהום והזנחה, וכתוצאה ממאבק ציבורי ממושך אושרה תכנית פארק מורד נחל הקישון, תכנית מתאר מקומית מס' 304-0089318, המציעה הקמה של פארק בשלושת הק"מ האחרונים לפני מוצא הנחל לים – פנינה ירוקה בין שטחים המיועדים לתעשייה קלה למסחר ולשימושי עורף נמל (אחסנה לוגיסטית). הפארק יכיל אזורי פנאי ואזורים בהם ישוקם נוף המלחה שאפיין את האזור.

שטח עירוני שיקום אקו-הידרולוגי שיקום נחלים צמצום נזקי הצפה
סכר תנינים בחוף הכרמל

בחורף 1995 הוצפו באופן חריג כביש 2 ויישובי מרזבת הכבארה (בית חנניה, פאתי בנימינה ואור יהודה), לאחר שסכר נחל תנינים לא עמד בספיקות הגבוהות. הדבר עורר את הצורך בפתרון הנדסי שיתאים את תפקוד הסכר העתיק לצורכי הניקוז באזור. במסגרת חפירות בסביבת הסכר נתגלה מפעל מים מרשים, והוחלט על חידושו ועל עבודות להסדרת נחל תנינים. מרחב הנחל תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית שהגנה על מאפייני השמורה. בשל חשיבותו ההיסטורית של מפעל המים חלק מהשיקולים בתכנון היו שיקולי שימור, שחזור והנגשה. כתוצאה מכך מפעל המים וטחנות הקמח הפכו לאתר ארכאולוגי פעיל הפתוח למבקרים בשמורת נחל תנינים.

ניהול נגר עילי שטח פתוח וחקלאי מאגר ויסות והשהיה צמצום נזקי הצפה
בריכות חורף במישור החוף

שימור, שיקום והקמה של בריכות חורף במישור החוף, מטעמים אקולוגיים, חברתיים וניקוזיים. במקרה מתוארות שלוש בריכות חורף: בריכת חורף מתחם הלוחמים – בריכה לשימור; בריכת חורף מכללת לוינסקי – בריכה לשיקום; בריכת לב השרון – בריכה אשר הוקמה יש מאין. העבודות כללו ביסוס של ההידרופריודה בבריכות, טיפול במינים פולשים ושיקום צמחי, העתקת בעלי חיים וטיפול מקדים במי הנגר המזינים את הבריכות.

ניהול נגר עילי שטח עירוני שיקום אקו-הידרולוגי איגום שיקום נחלים צמצום נזקי הצפה
ויסות נגר באגן בתרים

בשנים 1997 ו-2002 התרחשו שני אירועי גשם עוצמתיים באגן נחל בתרים, אשר גרמו להצפות בפארק התעשייה עומר, בבית הספר התיכון מקיף עומר ובכביש 60. בעקבות כך הוחלט על שילובם של שני אמצעים למניעת הצפות באגן בתרים: מאגר צד בנפח של 300,000 מ"ק, המנקז שטח של 14 קמ"ר, ומערכות לקציר נגר במדרונות וביובלי אגן בתרים. המאגר ומערכות קציר הנגר הוקמו בשנים 2004–2011. עלות הפרויקט המשולב הייתה נמוכה מהעלות של שתי החלופות שהוצעו: בניית מעביר ומובל מים חדשים או הקמת מאגר צד גדול. התוכנית כולה גובשה, מומנה ובוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור וקרן קיימת לישראל.

ניהול נגר עילי איגום מאגר ויסות והשהיה צמצום נזקי הצפה
קטע נחל עירון בעין שמר

מיזם תכנוני ניסיוני של מכון דש"א, המשלב תכנון אקו-הידרולוגי של נחל שיטפוני בעל זרימת בסיס איתנה במסגרת מפעל ניקוז של רשות ניקוז ונחלים שרון. הפרויקט החל כמפעל ניקוז במסגרת התוכנית להרחבת קיבוץ עין שמר. במסגרת התוכנית עלה הצורך להגדיל את כושר ההולכה של נחל עירון, במקביל לפיתוח רצועת הנחל לטיילות ופנאי. רשות ניקוז ונחלים שרון ומחזיקי השטח החקלאי הצמוד לנחל סיכמו על הרחבת רצועת הנחל על חשבון השטח החקלאי, כך שנוצר מרחב לשיקום תוואי הנחל והנגשתו לציבור.

שיקום אקו-הידרולוגי שטח פתוח וחקלאי שיקום נחלים