אַגְמׇא
אַגְמׇא

מאגרי מידע — אתרים בישראל

ניהול אגני ושיקום נחלים

Group 7 משרד החקלאות ופיתוח הכפר- שימור קרקע וניקוז באתר דו"חות, מסמכי מדיניות, נתונים וחדשות בנושאים שונים הקשורים לאגן הניקוז.
Group 7 המשרד להגנת הסביבה- נחלים באתר מאגר מידע לנחלים העיקריים בישראל. עבור כל נחל קיים מידע על מקורות המים, ניטור ועומסי מזהמים, והפניות לפרויקטים שבוצעו ותכניות עתידיות. כמו כן ישנם מדריכים ומידע כללי בושא ניטור נחלים, שיקום נחלים, מניעת זיהומים והשבת מים לטבע, מידע משפטי ומסמכי מדיניות.
Group 7 רשות המים באתר דוחות, מסמכי מדיניות, נתונים הידרולוגיים, הנחיות, מפות ומידע, בנושאים המקיפים את תחום המים בישראל.
Group 7 קרן קיימת לישראל- משק המים באתר מידע על פרויקטים בתחום שיקום נחלים, ניהול נגר עירוני, אגנים ירוקים ושימוש במי קולחין.
Group 7 החברה להגנת הטבע- מקורות מים ונחלים באתר כתבות, דו"חות, מאמרים בנושאי מים ונחלים, ומידע ועדכונים בנושא התכנית להשבת מים לנחלים.
Group 7 מכון דש"א באתר מחקרים ומסמכי מדיניות העוסקים בשמירת השטחים הפתוחים ומאגר מקיף של סקרי טבע ונוף לרחבי ארץ ישראל.
Group 7 המרכז לערים רגישות מים בישראל באתר מחקרים, תיאור פתרונות וטכנולוגיות, הפניות לפרסומים מהארץ ומהעולם, גלריית תמונות ועדכונים.
Group 7 המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית מאגר ידע לאקולוגיה של מקווי מים יבשתיים. באתר דוחות ומחקרים על אגנים מרכזיים בישראל ומידע כללי בנושאים: מגוון ביולוגי, ניטור ביולוגי ומצב המים בנחלי ישראל.
Group 7 מידע וידע באתר רשות ניקוז ים המלח אסופת מסמכי מדיניות, מדריכים, דוחות וסקירת ספרות באנגלית ובעברית.
מאגרי מידע — אתרים בחו"ל

שיקום נחלים

Group 7 המרכז לשיקום נחלים הבריטי (RRC) האתר מרכז פרויקטים ומקרי בוחן, תוכן מקצועי בנושאים שונים, מדריכים, קורסים וספריית קישורים.
Group 7 המרכז האירופאי לשיקום נחלים (ECRR) באתר מידע מקצועי בנושא שיקום נחלים, מידע למתכננים, גלריית תמונות וסרטונים, וספריית פרסומים.
Group 7 המרכז לשיקום נחלים האוסטרלי (ARRC) מציע "חבילות משאבים" בנושאים שונים להורדה, פרויקטים רבים, פודקאסטים וקישורים לאתרים נוספים ומסמכים מקצועיים.
Group 7 מאגר מידע בריטי העוסק בשיקום נחלים (RiverWiki) מאגר מקרי בוחן בנושא שיקום נחלים באירופה. את מקרי הבוחן ניתן לחפש על גבי מפה או באמצעות מערכת חיפוש המאפשרת לסנן את מקרי הבוחן על פי קטגוריות.
Group 7 שיקום נחלים לניהול אגני יעיל (REFORM) באתר מידע העוסק בעיקר בפן ההידרומורפולוגי והאקולוגי בתחום שיקום הנחלים. המידע כולל מאמרים, כלים ישומיים, שיטות הערכה ומדידה, מסמכי מדיניות, תיאור מקרי בוחן ועדכונים. האתר מציע קורסים, כנסים, וסדנאות.

אגני היקוות

Group 7 המרכז להגנה על אגני היקווות (CWP) באתר ספרייה הכוללת מאמרים, נתונים, מדריכים, תכניות, כלים ומידע רגולטורי בנושאי אגני היקוות. באתר מידע על וובינרים, כנסים, ארועים, ייעוץ מקצועי וקורסים שהמרכז מציע, וכן חדשות, עדכונים ומידע בנושאי הגנה על אגני היקוות ושיקום נחלים.
Group 7 הגישה האגנית (Catchment based approach) אתר בריטי הפועל לקידום הגישה האגנית ובו מידע על מחקרים, מקרי בוחן ויישומים וכן חומר לימודי (מצגות, מאמרים, לומדות) בנושאים רלוונטיים.
Group 7 אתר ממשלתי אירי בנושא שיטפונות (Floodsinfo) באתר מאגר ידע הכולל מילון מונחים, ספריית פרסומים מקצועיים ותכניות, שאלות ותשובות וקישורים למאגרי מידע אחרים. ניתן לחפש מידע על גבי מפה בעלת שכבות בנושאים: סיכוני שטפונות, ניהול שטפונות, הצפות חופיות, מידע אגני ופרוייקטים בתחום.
Group 7 שירות שימור משאבי הטבע, של משרד החקלאות של ארצות הברית (NRCS- Natural Resources Conservation Service- USDA) באתר תיאור פתרונות להתמודדות עם בעיית הצפות ושטפונות באזורים בנויים ובשטחים פתוחים, תיאור מקרי בוחן, תכניות ממשלתיות שונות, מידע טכני וכן הפניות לחומר בנושא ניהול אגני, ניהול משאבי המים, שיקום נחלים ועוד.
Group 7 המכון הגיאולוגי האמריקאי (USGS) באתר מפת GIS הכוללת שכבות מידע הידרולוגי ומטאורולוגי, וכן מפות נושאיות. האתר מכיל: פרסומים מדעיים, מילון בנושאי מים, מודלים הידרולוגים להורדה, מולטימדיה ותכניות חינוכיות ופרויקטים מהם הפניות לספרות רלוונטית ומפות.

מצאנו 12 מקרי בוחן

פארק מורד נחל קישון בחיפה

תכנון ותהליך אישור ממושך לתוכנית פארק נחל בלב אזור תעשייתי, שיהיה חלק מפארק מטרופוליני. לאחר שנים של זיהום והזנחה, וכתוצאה ממאבק ציבורי ממושך אושרה תכנית פארק מורד נחל הקישון, תכנית מתאר מקומית מס' 304-0089318, המציעה הקמה של פארק בשלושת הק"מ האחרונים לפני מוצא הנחל לים – פנינה ירוקה בין שטחים המיועדים לתעשייה קלה למסחר ולשימושי עורף נמל (אחסנה לוגיסטית). הפארק יכיל אזורי פנאי ואזורים בהם ישוקם נוף המלחה שאפיין את האזור.

שטח עירוני שיקום אקו-הידרולוגי שיקום נחלים צמצום נזקי הצפה
סכר תנינים בחוף הכרמל

בחורף 1995 הוצפו באופן חריג כביש 2 ויישובי מרזבת הכבארה (בית חנניה, פאתי בנימינה ואור יהודה), לאחר שסכר נחל תנינים לא עמד בספיקות הגבוהות. הדבר עורר את הצורך בפתרון הנדסי שיתאים את תפקוד הסכר העתיק לצורכי הניקוז באזור. במסגרת חפירות בסביבת הסכר נתגלה מפעל מים מרשים, והוחלט על חידושו ועל עבודות להסדרת נחל תנינים. מרחב הנחל תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית שהגנה על מאפייני השמורה. בשל חשיבותו ההיסטורית של מפעל המים חלק מהשיקולים בתכנון היו שיקולי שימור, שחזור והנגשה. כתוצאה מכך מפעל המים וטחנות הקמח הפכו לאתר ארכאולוגי פעיל הפתוח למבקרים בשמורת נחל תנינים.

ניהול נגר עילי שטח פתוח וחקלאי מאגר ויסות והשהיה צמצום נזקי הצפה
בריכות חורף במישור החוף

שימור, שיקום והקמה של בריכות חורף במישור החוף, מטעמים אקולוגיים, חברתיים וניקוזיים. במקרה מתוארות שלוש בריכות חורף: בריכת חורף מתחם הלוחמים – בריכה לשימור; בריכת חורף מכללת לוינסקי – בריכה לשיקום; בריכת לב השרון – בריכה אשר הוקמה יש מאין. העבודות כללו ביסוס של ההידרופריודה בבריכות, טיפול במינים פולשים ושיקום צמחי, העתקת בעלי חיים וטיפול מקדים במי הנגר המזינים את הבריכות.

ניהול נגר עילי שטח עירוני שיקום אקו-הידרולוגי איגום שיקום נחלים צמצום נזקי הצפה
ויסות נגר באגן בתרים

בשנים 1997 ו-2002 התרחשו שני אירועי גשם עוצמתיים באגן נחל בתרים, אשר גרמו להצפות בפארק התעשייה עומר, בבית הספר התיכון מקיף עומר ובכביש 60. בעקבות כך הוחלט על שילובם של שני אמצעים למניעת הצפות באגן בתרים: מאגר צד בנפח של 300,000 מ"ק, המנקז שטח של 14 קמ"ר, ומערכות לקציר נגר במדרונות וביובלי אגן בתרים. המאגר ומערכות קציר הנגר הוקמו בשנים 2004–2011. עלות הפרויקט המשולב הייתה נמוכה מהעלות של שתי החלופות שהוצעו: בניית מעביר ומובל מים חדשים או הקמת מאגר צד גדול. התוכנית כולה גובשה, מומנה ובוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור וקרן קיימת לישראל.

ניהול נגר עילי איגום מאגר ויסות והשהיה צמצום נזקי הצפה
קטע נחל עירון בעין שמר

מיזם תכנוני ניסיוני של מכון דש"א, המשלב תכנון אקו-הידרולוגי של נחל שיטפוני בעל זרימת בסיס איתנה במסגרת מפעל ניקוז של רשות ניקוז ונחלים שרון. הפרויקט החל כמפעל ניקוז במסגרת התוכנית להרחבת קיבוץ עין שמר. במסגרת התוכנית עלה הצורך להגדיל את כושר ההולכה של נחל עירון, במקביל לפיתוח רצועת הנחל לטיילות ופנאי. רשות ניקוז ונחלים שרון ומחזיקי השטח החקלאי הצמוד לנחל סיכמו על הרחבת רצועת הנחל על חשבון השטח החקלאי, כך שנוצר מרחב לשיקום תוואי הנחל והנגשתו לציבור.

שיקום אקו-הידרולוגי שטח פתוח וחקלאי שיקום נחלים