אַגְמׇא
אַגְמׇא

השראה מהעולם

היכרות עם העשייה המתקדמת בעולם בסוגיות הליבה של אגמא

כחלק מההוויה המקצועית שלנו באגמא חשוב לנו להתעדכן כל העת בנעשה בעולם, וללמוד מתהליכי עבודה, שיתופי פעולה ושיטות של ארגונים ובעלי מקצוע מקבילים אלינו במדינות אחרות. כעת אנו בוחרים להנגיש לכם, הקהילה המקצועית בישראל, את סל הכלים הגלובלי שאליו אנו נחשפים. זאת במטרה שידע זה ישמש לפיתוח רעיונות חדשים ולהתנסות בפתרונות שכבר נוסו במקומות מעבר לים והוכחו כאמינים.

מקרי הבוחן מהעולם מתארים התמודדות עם בעיה מקומית או אזורית. ההתמודדות נעשית בדרכים מגוונות, בדגש על אמצעים מבוססי טבע שהולמים את צורכי המערכת ההידרולוגית והאקולוגית של הנחל. ההיבטים השונים של הפרויקטים, לרבות אופן בחירת הפתרון לאיגום או לוויסות, איגום המשאבים לעשייה, אסטרטגיית התכנון ושיתוף הציבור, וכן התובנות שעלו מהם יאפשרו לכם לבחון את הישימות של אלו במרחב האגני הישראלי. נוסף על כך מופיעים לצד כל מקרה בוחן מקורות להרחבה והעשרה.

בהצלחה.

מצאנו 12 מקרי בוחן

פתרונות אגירה וניהול מי גשמים ברוטרדם

שיקום טבעי של תעלת ניקוז בשטח פתוח עירוני בכרייסטצ'רץ'

חקלאות ידידותית למים בעיר לסטרשייר

פארק מורד נחל קישון בחיפה

תכנון ותהליך אישור ממושך לתוכנית פארק נחל בלב אזור תעשייתי, שיהיה חלק מפארק מטרופוליני. לאחר שנים של זיהום והזנחה, וכתוצאה ממאבק ציבורי ממושך אושרה תכנית פארק מורד נחל הקישון, תכנית מתאר מקומית מס' 304-0089318, המציעה הקמה של פארק בשלושת הק"מ האחרונים לפני מוצא הנחל לים – פנינה ירוקה בין שטחים המיועדים לתעשייה קלה למסחר ולשימושי עורף נמל (אחסנה לוגיסטית). הפארק יכיל אזורי פנאי ואזורים בהם ישוקם נוף המלחה שאפיין את האזור.

שטח עירוני שיקום אקו-הידרולוגי שיקום נחלים צמצום נזקי הצפה
סכר תנינים בחוף הכרמל

בחורף 1995 הוצפו באופן חריג כביש 2 ויישובי מרזבת הכבארה (בית חנניה, פאתי בנימינה ואור יהודה), לאחר שסכר נחל תנינים לא עמד בספיקות הגבוהות. הדבר עורר את הצורך בפתרון הנדסי שיתאים את תפקוד הסכר העתיק לצורכי הניקוז באזור. במסגרת חפירות בסביבת הסכר נתגלה מפעל מים מרשים, והוחלט על חידושו ועל עבודות להסדרת נחל תנינים. מרחב הנחל תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית שהגנה על מאפייני השמורה. בשל חשיבותו ההיסטורית של מפעל המים חלק מהשיקולים בתכנון היו שיקולי שימור, שחזור והנגשה. כתוצאה מכך מפעל המים וטחנות הקמח הפכו לאתר ארכאולוגי פעיל הפתוח למבקרים בשמורת נחל תנינים.

ניהול נגר עילי שטח פתוח וחקלאי מאגר ויסות והשהיה צמצום נזקי הצפה
ערים מרכזיות נחלים אגני היקוות רשויות ניקוז ונחלים