אַגְמׇא
אַגְמׇא

חיבור מחדש בין מניפת נחל רחם המתועלת למלחת עברונה

מפעל ניקוז במורד נחל רחם

שליחת משוב PDF להורדה
עיקרי המקרה

נמל התעופה רמון (אילת) הוקם על מניפת הסחף הפעילה של נחל רחם, וכדי להגן עליו מפני שיטפונות וסחף נדרשה רשות שדות התעופה לספק פתרון ניקוזי.
תוכנית ההגנה קודמה כתוכנית  מפעל  ניקוז   בהובלה משותפת של רשות הניקוז ערבה ורשות שדות התעופה. התוכנית כללה שלושה מרכיבים: הקמה של סוללות הטיה; הסטת הזרימה במניפה לערוץ מרכזי בעל תשתית מבוטנת החוצה את כביש 90 תחת גשר; ובניית תעלת הסטה דרומית, המטה חלק מהנגר בחזרה לתוואי הטבעי ומספקת כמות  נגר  חלקית בלבד לכיוון חלקה הדרומי והפעיל של המניפה.
פעולות ההגנה חייבו התערבויות הנדסיות נרחבות בשטח המניפה, ואלו גרמו לניתוקה של שמורת הטבע מלחת עברונה (הממוקמת מדרום לנמל התעופה) ממקור המים העיקרי שלה – נחל רחם.
מלחת עברונה היא בית גידול עשיר וייחודי, התומך במגוון מיני צומח ובעלי חיים. המלחה נפגעה מאוד בשנת 2014 כתוצאה מדליפת נפט מצינור קצא"א העובר בסמוך. לאספקת המים למלחה חשיבות רבה לצורך קיומה השוטף ולתהליכי השיקום והתחדשות הצומח. על כן נדרש פתרון הנדסי נוסף שיבטיח את אספקת המים למלחה.  רשות ניקוז ונחלים  ערבה ורשות הטבע והגנים הגישו במשותף תוכנית מפעל ניקוז במורד נחל רחם, שמטרתה היא הסטת חלק מכמות המים הזורמת באירועי שיטפון במניפת רחם המתועלת בחזרה למלחה. במסגרת התוכנית נבנתה במוצא התעלה המנקזת את מניפת רחם סוללה המטה חלק מהנגר דרומה ומאפשרת אספקת מים ללב השמורה.
מקרה בוחן זה, העוסק במאמצים להסטת חלק מהנגר בחזרה למלחת עברונה, מדגים כיצד מפעל ניקוז עשוי לתת מענה לבעיות אקולוגיות באגן גם כשאין צורך בהגנה מפני שיטפונות. בזכות שיתוף פעולה פורה עם רשות הטבע והגנים בהגשת תוכנית מפעל ניקוז קודם פרויקט בעל חשיבות סביבתית.

רקע

אנשי צוות ושותפים

גורםאנשי מקצועארגון/חברה
צוות ניהולמנהל אגף הנדסהבועז רונןרשות  ניקוז  ונחלים ערבה
ממונה תשתיות מחוז דרוםשחר יששכרוברשות הטבע והגנים
מנהל אגף סביבהד"ר ניסים קשתרשות הטבע והגנים
צוות תכנוןעורך התכניתחובב אלגבישלביא נטיף אלגביש בע"מ

ניתוח אזורי

אגן היקוות עברונה

אגן היקוות עברונה משתרע על שטח של כ-230 קמ"ר בין הרי בקעת תמנע בצפון לנחל רודד המתנקז לים סוף בדרום (איור 1). חלקו המערבי של אגן הניקוז נמצא בשטח סיני. מלחת עברונה היא קער ללא מוצא בעמק הערבה. אגני המשנה העיקריים במלחה הם רחם אורה, ניצוץ, עברונה ושחורת. אגן היקוות עברונה נמצא בתחום האחריות של  רשות ניקוז ונחלים  ערבה.

נחל רחם – נתונים הידרולוגיים

אורכו של נחל רחם הוא כ-17 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו הוא 123 קמ"ר – הגדול באגני הרי אילת. חלקו העליון של אגן הניקוז נמצא בשטח סיני, מעבר לגבול עם מצרים. רוב שטח האגן נמצא בישראל, באזור הררי וחשוף. יובליו העיקריים של נחל רחם הם נחל גדנ"ע, נחל עתק ונחל שני.
האקלים באגן הוא צחיח קיצון. ממוצע המשקעים השנתי באגן הוא 23–27 מ"מ (מבוסס על תחנות אילת ויטבתה של השירות המטאורולוגי). המסלע באגן מגוון והתצורות הגאולוגיות הדומיננטיות הן גירניות מגיל טורון.
נחל רחם הוא נחל אכזב, הזורם בזרימה שיטפונית רק בעת אירועי גשם משמעותיים. בנחל אין תחנה הידרומטרית, והספיקות מוערכות באמצעות  שחזור  נתוני זרימה.
ספיקת התכן המחושבת להסתברות של 1% (1 ל-100 שנים) היא 635 מ"ק/שנייה. נפח הזרימה המחושב לאירוע בהסתברות זו הוא כ-9.7 מלמ"ק (מתוך ניתוח פשטי הצפה מכוון נחל רחם למלחת עברונה, 2017). על פי עקום המעטפת לספיקות המקסימליות הידועות בנחלי הערבה והנגב, הספיקה המקסימלית המוערכת למניפת נחל רחם היא כ-850 מ"ק לשנייה (מקור: דו"ח אירועים מיוחדים 2004–2005, התחנה לחקר הסחף).
מניפת רחם ייחודית משום שבניגוד למניפות אחרות היא היא מתנקזת לשני בסיסי סחיפה ולא לאחד. בחלקה הצפוני היא מתלכדת עם מניפת הסחף של נחל נימרה (אגן מקומי הגובל בשוליה הדרומיים של בקעת תמנע) ועם נחל גדנ"ע (המנקז את ההרים המקיפים את בקעת תמנע מדרום), ומתנקזת לעבר מלחת יטבתה. בחלקה הדרומי היא מתנקזת למלחת עברונה (איור 2).
המניפה מורכבת מקרקעות אלוביות מדבריות דקות גרגר.  מקדם הנגר  שהוערך בשטח המניפה הוא 0.3–0.45, ומקדם החספוס (Manning) – 0.025–0.045. כושר  חידור  הקרקע ההתחלתי במניפה מוערך בכ-8 מ"מ/שעה והוא דועך ל-4 מ"מ/שעה (ניתוח פשטי הצפה מכוון נחל רחם למלחת עברונה, 2017).

נחל רחם ומלחת עברונה – תמונת המצב האקולוגית

נחל רחם הוא מקור המים העיקרי של מלחת עברונה (נוסף על הנחלים אורה, ניצוץ ועברונה). המלחות הן שקעים אבסולוטיים שאליהם מתנקזים מי השיטפונות, האוגרות בתוכן לחות גבוהה לאורך כל השנה הודות למפלס  מי תהום  גבוה. כתוצאה מתהליכי אידוי שוקעים במרכזן מלחים. המלחות מתאפיינות בשתי יחידות נוף עיקריות: אזור פנימי מלוח שבו לא יכול להתפתח צומח ואזור חיצוני שבו רמת המליחות יורדת בצורה הדרגתית מבפנים החוצה, ובו חגורות צומח אופיניות על פי רמת המליחות. שחלק מהצומח נהנה ממפלס מי התהום הגבוה.
מלחת עברונה היא אחת משלוש המלחות של הערבה הדרומית (יטבתה, עברונה ואילת, שכיום אינה פעילה). מלחת עברונה היא בית גידול עשיר וייחודי המקיים מגוון גדול של מיני צומח (עצי שיטה, דקלי דום, אוכם) ובעלי חיים (צבי הנגב, שועלים, זאבים, צבועים ומגוון של חרקים, זוחלים ועופות). עצי השיטה הצומחים בערוצי הפזרות המתנקזים למלחה ובחגורה החיצונית הם  מין מפתח  בבית הגידול. צפון המלחה וערוצי הפזרות של נחל רחם המגיעים אליה סווגו כבעלי ערכיות נופיות-תרבותית גבוהה מאוד. (סקר נוף חבל אילות מכון דש"א).
מלחת עברונה נפגעה באירוע דליפת הנפט מצינור קצא"א בשנת 2014. במהלך עבודות תשתית להזזת קו קצא"א לצורך הקמת נמל התעופה רמון פגע כלי הנדסי בצינור הנפט סמוך לצומת באר אורה וגרם לדליפה של כ-5,000 קוב נפט גולמי. הנפט זרם בערוצי הפזרות לכיוון מלחת עברונה וכיסה שטח של כ-145 דונם. הדליפה הסבה נזקים כבדים לאוכלוסיית החי והצומח במלחה ובערוצי הפזרות המובילים אליה.
כדי להתמודד עם הפגיעה ננקטו פעולות לסילוק הנפט ולניקוי של הקרקע ונבנתה תוכנית ניטור ארוכת טווח (אסופת תקצירים- יום עיון לסיכום חמש שנות ניטור בשמורת עברונה בעקבות  זיהום  הנפט). אחת המסקנות של הניטור הייתה שזיהום הקרקע כתוצאה מהדליפה פגע ביכולת הנביטה של עצי השיטה. ללא יכולת התחדשות של אוכלוסיית עצי השיטה צפוי שינוי משמעותי בבית הגידול ופגיעה אנושה במערכת האקולוגית במלחה. ממצאים אלו הדגישו את הצורך הדחוף לטפל בקרקע המזוהמת שנותרה במלחה.
הניסיונות לטפל בקרקע המזוהמת כללו קִלטוּר (תיחוח וערבול שכבת הקרקע העליונה) של הקרקע וטיפול ביולוגי באמצעות חיידקים מפרקי נפט, אך תוצאותיהם של ניסיונות אלו לא היו משביעות רצון: הם הצליחו לפרק פחות מ-50% מהזיהום. למעשה, עד כתיבת שורות אלו טרם נמצא פתרון כוללני לבעיית הקרקע המזוהמת במלחה. רשות הטבע והגנים מקדמת בימים אלו תוכנית לסילוק הסדימנט המזוהם משטח המלחה.
כל זאת מדגיש את החשיבות הרבה שיש למי השיטפונות שמגיעים למלחה ולסחף שהם מסיעים עימם ואת ההשפעה ההרסנית של הפגיעה באספקת המים ממניפת רחם למלחת עברונה כתוצאה מהקמת מפעל ההגנה על נמל התעופה. הרצון לשפר את אספקת המים למלחת עברונה הוא המניע העיקרי לתוכנית מפעל הניקוז במורד מניפת רחם.

מיקום הפרויקט

הפרויקט ממוקם בתחום השיפוט של עיריית אילת ומועצה אזורית חבל אילות – ערבה דרומית. סמוך לשטח הפרויקט מצויים נמל התעופה רמון, הנכלל בתחום השיפוט של אילת, והיישוב באר אורה, השייך למועצה אזורית חבל אילות.

מסגרת תכנונית של הפרויקט

הפרויקט הוגש כתוכנית  מפעל ניקוז  מס' 12/ני/1/101 – הסדרת נחל רחם במורד נמל התעופה רמון. תוכנית זו הוגשה על ידי רשות ניקוז ונחלים ערבה ורשות הטבע והגנים (להרחבה: תוכנית מפעל ניקוז מורד נחל רחם).
תוכניות קודמות שקודמו בשטח המניפה, ובעקבותיהן עלה הצורך במפעל ניקוז זה, הן התוכנית להקמת נמל התעופה על שם רמון, המופיעה בתוכנית מתאר מקומית מפורטת 175/02/12, שהיא שינוי לתוכנית מתאר מקומית 164/02/12 ולתוכנית מתאר 102/02/12, ותוכנית מפעל ניקוז מספר 12/ני/101 – להגנה בפני שיטפונות על נמל תעופה אילת בתמנע (להרחבה: תוכנית מפעל ניקוז להגנה על נמל התעופה).

מטרה ויעדים

תיאור הפרויקט

תהליכים שהשפיעו על קבלת ההחלטות בפרויקט (המחולל)

נמל התעופה רמון הוקם בעקבות החלטת ממשלה משנת 2011 להעתקת נמל התעופה של העיר אילת. להחלטה להקים את נמל התעופה במקומו הנוכחי קדמו שתי חלופות:

 • הקמת נמל תעופה בעין עברונה, מדרום למיקום הנוכחי. חלופה זו עוררה התנגדות בקרב ארגוני הסביבה בשל הקרבה לשברים גאולוגים פעילים והייחודיות והרגישות האקולוגית הגבוהה של השטח הסמוך למלחת עברונה.
 • הקמת נמל תעופה על שטחי מטעי התמרים שמצפון למיקום הנוכחי. חלופה זו עוררה התנגדות בקרב הקיבוצים שמעבדים את מטעי התמרים בשטח המוצע.

ארגוני הסביבה דרשו להעביר את נמל התעופה צפונה, ואילו החקלאים דרשו להעביר את נמל התעופה דרומה. לבסוף נבחר מיקום ביניים, שאינו פוגע בשטחים החקלאים וממוקם מחוץ לשטחי שמורת עברונה הרגישים. שטח זה נמצא בליבה של מניפת נחל רחם, ולמרות התנגדות רשות הניקוז להקמת נמל התעופה במקום והמורכבות ההנדסית שכרוכה בכך, זו החלופה שנבחרה.
מיקום נמל התעופה בשטחה של מניפת סחף פעילה הציב אתגר הנדסי לא פשוט עבור המתכננים (איור 2). במניפות סחף ערוץ הנחל מתפצל לתעלות זרימה רבות, ומיקום תעלות הזרימה משתנה בין אירועי הזרימה. מכיוון שאין ערוץ ראשי, תיעול הזרימה מורכב ודורש התערבויות הנדסיות משמעותיות. תיעול הזרימה, שבוצע במסגרת  מפעל  ניקוז   להגנה על נמל התעופה, גרם לפגיעה באספקת המים למלחת עברונה.
מניפת נחל רחם היא מקור המים העיקרי למלחת עברונה, שהוגדרה כבעלת ערכיות נופית-תרבותית ואקולוגית גבוהה ביותר. מלחת עברונה נפגעה קשות בשנת 2014 מדליפת נפט בעקבות פגיעה בצינור קצא"א העובר בשטחה. עיקר הפגיעה היה ביכולת הנביטה של עצי השיטה, שהם  מין מפתח  בה. לאספקת המים למלחה תפקיד חשוב בתהליך  שיקום  השמורה.

המניע העיקרי לפרויקט

המניע העיקרי של תוכנית הניקוז במורד המניפה הוא אקולוגי: שמירה על אספקת המים מנחל רחם למלחת עברונה הפגועה, לאחר שזו נפגעה בעקבות תיעול הזרימה כחלק מההגנה על נמל התעופה. אספקת מי השיטפונות הכרחית לקיום אוכלוסיית החי והצומח במלחה ולשיקומה של השמורה.

מטרה ויעדים ליישום

מטרת הפרויקט

שיפור אספקת המים למערכת האקולוגית שבמלחת עברונה וסביבתה באמצעות החזרת חלק מהזרימות של נחל רחם לדגם הפזרות באפיקים הדרומיים המגיעים לשמורת עברונה. הצורך במפעל הניקוז במורד נוצר בעקבות בניית סוללות ההגנה על נמל התעופה ותיעול מניפת נחל רחם לתעלה מרכזית החוצה את כביש 90 ומוסטת עוד מזרחה כדי להגן על מט"ש באר אורה. תוואי זה הרחיק את הנגר העילי מאפיקי הפזרות הדרומיים של נחל רחם, ועל כן פגע באספקת מי השיטפונות למערכת האקולוגית הפגועה במלחת עברונה, לרבות לעצי השיטה הצומחים באפיקים ובקרבתם.

יעדים

יעדי מפעל הניקוז במורד מניפת רחם:

 • הטיית חלק מהזרימה המגיעה ממובל המים המנקז את מניפת רחם וחוצה את כביש 90 לכיוון מלחת עברונה, באמצעות בניית סוללות הטיה וחיפויים בארגזי ומזרני גביונים.
 • בניית מגלש עודפים שיגן על המט"ש הסמוך מהצפות.
 • חיבור קצה הסוללה הדרומי לאפיק הטבעי והבטחת תחזוקה שוטפת של האמצעים, שעיקרה תיקון נזקי אירוזיה לאחר אירועי שיטפונות.
סטטוטוריקה

בשטח הפרויקט הוגשו שתי תוכניות מפעלי ניקוז:
תוכנית מס' 12/ני/1/101 – הסדרת נחל רחם במורד נמל תעופה רמון.
תוכנית מס' 12/ני/101 – תוכנית  מפעל  ניקוז   להגנה בפני שיטפונות על נמל תעופה אילת בתמנע.
התוכניות מושפעת גם מגבולות התוכנית של נמל התעופה: תוכנית מס' 175/02/12 שדה תעופה תמנע – חבל אילות.
ייעוד השטחים שעליהם מוקם הפרויקט הוא מתקנים הנדסיים ושדה תעופה ומתקניו.

היבטים הידרולוגיים והנדסיים

בהתאם לתוכנית ההגנה על נמל התעופה רמון מפני שיטפונות הוקמה סוללת הטיה המסיטה את הזרימה ומרכזת אותה לתעלה מבוטנת החוצה את כביש 90 (תמונה 1). סוללה זו חוצה את מניפת רחם למרבית אורכה, ולכן מרבית שטח מניפת רחם במורד הסוללה אינו פעיל. מלבד זאת, כדי להגן על מט"ש באר אורה (מט"ש זמני, המשמש בשלב זה גם את נמל התעופה) ולמנוע זרימת  נגר  לכיוונו, מי הנגר החוצים במעביר הראשי את כביש 90 הוסטו עוד מזרחה באמצעות תעלת הגנה (תמונה 2). התיעול וההסטה גרמו לניתוק מלחת עברונה, ובמיוחד של חלקה המערבי הרגיש, מאחד ממקורות המים הראשיים שלה. בעת אירועי זרימה רוב המים זרמו מזרחה ורק קרוב לגבול ישראל-ירדן פנו דרומה, תוך שהם עוקפים את האזור העשיר ביותר בצומח במלחה (כפי שניתן ללמוד מסימני הזרימה בתמונה 3).

כדי לבחון את הזרימה במניפת רחם לאחר השלמת מפעל הניקוז להגנה על נמל התעופה נבנה מודל זרימה דו- ממדי (בוצע על ידי חברת אקולוג הנדסה בע"מ). ממצאי המודל הראו כי במצב הקיים (בשנת 2017, לפני הקמת מפעל הניקוז הנדון במקרה בוחן זה) באירוע שיטפון בעל  ספיקת שיא  בהסתברות של 10% לא מגיעה כלל זרימה לערוצים שבלב שמורת עברונה, ואילו באירוע שיטפון בהסתברות של 1% מגיעה לערוצים שבלב השמורה זרימה רדודה בלבד (איור 3). מכך הוסק כי תיעול המניפה ינתק את מלחת עברונה ממקור המים העיקרי שלה.
על בסיס מסקנה זו חברו רשות  ניקוז  ערבה ורשות הטבע והגנים להגשת תוכנית  מפעל ניקוז  משותפת, שייעודה העיקרי הוא בניית סוללת הטיה במורד מניפת רחם לצורךתיעול זרימת המים ללב המלחה בעת אירועי זרימה.

כדי לבחון את החלופות השונות ולקבוע את מיקום הסוללה נעשה גם במהלך עבודת התכנון שימוש במודל הידראולי דו-ממדי לניתוח פשטי ההצפה.
במודל נבחנה זרימת המים (מיקום וגובה הזרימה) בשטח המניפה במצב הקיים (כלומר אחרי שבוצעו עבודות ההגנה על נמל התעופה) ובמצב המוצע (כלומר לאחר הקמת סוללת ההטיה, עם חלופות שונות למיקום הסוללה) (איורים 35).
נמצא כי כמות המים המגיעה לתעלה תלויה במיקום סוללת ההטיה: ככל שראש הסוללה ממוקם פנימה יותר בחתך ערוץ הזרימה הראשי של נחל רחם המוסדר (לכיוון צפון מזרח), כך יותר מים נאספים לתעלה (איור 4). על כן, החלופה שנבחרה למיקומה של הסוללה היא זו שמאזנת בין השאיפה להטות כמות גדולה ככל האפשר של נגר לכיוון המלחה ובין הצורך למנוע הצפה של מט"ש באר אורה הצמוד לתעלת ההטיה. חלופה זו נבחרה בהתבסס על תוצאות המודל בשיתוף של כלל הגורמים הרלוונטיים: רשות הניקוז, רשות הטבע והגנים ועין נטפים (תאגיד המים והביוב). כמו כן, כדי להגן על המט"ש ולמנוע זרימת מים לכיוון כביש 90 ולרצועה השמורה להקמת מסילת הרכבת לאילת, נבנה מברץ גלישה המשחרר את עודפי הזרימה.

תוצאות המודל לסוללה בחלופת המיקום שנבחרה מראות כי באירוע שיטפון בהסתברות של 10% מגיעה זרימה לחלק נרחב משטח לב השמורה, ואילו באירוע שיטפון בהסתברות של 1% מגיעה זרימה לרוב הערוצים בשטח השמורה (טבלה 1, איור 5). נפח הזרימה המוסט באמצעות הסוללה לכיוון המלחה עומד על כ-90 מ"ק באירוע שיטפון בהסתברות של 10% ועל כ-285 מ"ק באירוע בהסתברות של 1% (טבלה 1). תוצאות המודל נתנו "אור ירוק" להקמת הסוללה.

בשנת 2020 החלו העבודות להקמת סוללת ההטיה במורד מניפת רחם (ממזרח לכביש 90). הסוללה נבנתה בכיוון דרום-מערב, במאונך לכיוון הזרימה במניפה (איור 5). ראשיתה ממזרח למט"ש, אורכה 400 מ' והחתך שלה טרפזי עם שיפוע דפנות של כ-1:3. ראש הסוללה הוא ברוחב של כ-6 מ'. בעשרת המטרים הצפוניים של התעלה נבנו גביונים, אך בהמשך היא בנויה רק מחומר סלעי חופשי (תמונה 4). השיקולים העיקריים בבחירת החומרים לבניית הסוללה היו עלות הבנייה הנמוכה, היכולת לבצע שינויים עתידיים בסוללה בקלות יחסית והאפשרות לשקם את השטח בעתיד, כאשר הביוב משדה התעופה ומבאר אורה יוזרם ויטופל באילת והמט"ש יועתק. מול תחנת השאיבה הוקם מגלש עודפים, שמטרתו להגן על המט"ש מפני הצפות.
שנתיים לאחר הקמתה של הסוללה (הושלמה בשנת 2020) הוחלט לחפור את אזור הכניסה ולהנמיכו, כדי להגדיל את כמות הנגר הנכנס לתעלה שבצד הסוללה. בקיץ 2022 הוסף חומר בגדה הצפונית (שמאלית) של אזור שפך התעלה המבוטנת, על מנת להסיט את הזרימה דרומה לכיוון הסוללה והתעלה הצמודה לה. תוספת חומר זו הייתה אפקטיבית והשיגה את מטרתה.

היבטים אקולוגיים ואקו-הידרולוגיים

כאמור, מלחת עברונה נפגעה קשות בשנת 2014 לאחר שכמויות גדולות של נפט גולמי הוזרמו אליה מצינור נפט של חברת קצא"א. הנפט חדר לתחום המלחה, זרם לאורך אפיקי הנחלים וגרם לפגיעה קשה בחי ובצומח במלחה ובסביבתה.

הקמתו של מפעל הניקוז להגנה על נמל התעופה רמון משיטפונות בשנת 2017 הקשתה על מאמצי השיקום, בשל ניתוקה של מלחת עברונה מאחד ממקורות המים העיקריים שלה. למי השיטפונות תפקיד חשוב בניקוי שאריות הנפט בקרקע ובשמירה על המרקם האקולוגי במלחה. מפעל הניקוז במורד נחל רחם נועד לחבר שוב את מלחת עברונה למקור המים העיקרי שלה, על מנת לקדם את תהליכי השיקום של המלחה ולשמור על המערכת האקולוגית.

היבטי נוף, חברה ומורשת

על פי הנחיות התוכנית, כל החומר שנחפר במהלך העבודות שימש למילוי הסוללות ולחיפוי ארגזי ומזרני הגביונים שבתוך גוף הסוללה.
בעת ביצוע העבודות הושם דגש על שימוש בחומר מקומי, על הטמעת הסוללות בנוף ועל פגיעה מינימלית ככל האפשר בנוף.

כלכלה, ניהול ותחזוקה

כלכלה ותקציב

עלות מפעל הניקוז במורד מניפת רחם – כ-500 אלף ש"ח. גורם מממן: רשות הטבע והגנים – 400 אלף ש"ח, רשות  ניקוז  ונחלים ערבה – 100 אלף ש"ח.
במהלך עבודות ההקמה של המפעל במורד מניפת רחם התגלה קו מים של מקורות החוצה את ערוץ הזרימה. עלות העבודות להגנה על הקו הוערכה בכ-50 אלף ש"ח, נוסף על עלות התוכנית המקורית. עיקר המימון לעבודות אלו הגיע מרשות הטבע והגנים ויתרתו מרשות הניקוז.

מנגנון ניהול ותחזוקה

מפעל הניקוז במורד מניפת רחם הוגש מראש במשותף על ידי  רשות ניקוז ונחלים  ערבה ורשות הטבע והגנים. האחריות לתחזוקת מפעל הניקוז היא של רשות הניקוז.
תחזוקת מפעל הניקוז פשוטה וזולה יחסית. מעת לעת נדרשות עבודות לחיזוק הסוללה ועבודות חפירה להנמכת התשתית בכניסה לתעלה לצורך מעבר של כמות מים גדולה יותר לתעלה.

סיכום ולקחים

הפרויקט כיום

שלבים שהושלמו

העבודות להקמת מפעל הניקוז במורד מניפת נחל רחם בוצעו בשנים 2020–2021.

מדדי הערכה של הצלחת הפרויקט

בהיבט ההנדסי הפרויקט מוגדר כהצלחה ומשיג את המטרה – העברת מים בכמות מספקת למלחת עברונה. גם בהיבט האקולוגי ניכרת הצלחה. תגובתם המהירה של רשות ניקוז ונחלים ערבה ורשות הטבע והגנים בהגשת תוכנית מפעל ניקוז במורד מניפת רחם והוצאתה המהירה לפועל מנעו ניתוק ממושך של מלחת עברונה ממקור המים העיקרי שלה. לא נצפה במלחה נזק רב למערכת האקולוגית. חשוב לציין שמפעל הניקוז טרם נבחן באירוע זרימה עוצמתי, ולכן אי אפשר בשלב זה לקבוע את מידת העמידות של האלמנטים ואת תפקוד המפעל בזרימות חזקות.
אף שהפרויקט עמד ביעד הבטחת זרימה מספקת של מי שיטפונות מהמניפה למלחה, תרומתו לשיקום המלחה הפגועה הייתה נמוכה מהמצופה: נראה שעד כה כניסת מי השיטפונות ממניפת רחם למלחה לא הצליחה להפחית את זיהום הקרקע במידה המצופה, וברשות הטבע והגנים פועלים למציאת פתרונות חלופיים הדורשים התערבות נרחבת יותר.

קיימת הסכמה כי נדרש ניטור אקולוגי ארוך טווח כדי להעריך את השפעת מפעל הניקוז על המערכת האקולוגית במלחת עברונה.

תובנות ולקחים לעתיד

רשות הניקוז לוקחת אחריות על המערכת האגנית

לעיתים רשויות הניקוז צריכות לתת מענה לבעיות הנדסיות מורכבות שהתעוררו בעקבות החלטות שמראש התנגדה להן. במקרה של מניפת נחל רחם, שבו עלה הצורך לתעל זרימה במניפת סחף פעילה לשם הגנה מוחלטת על נמל התעופה וכביש 90, היכולת של מתכנני מפעל הניקוז לספק פתרונות מבוססי טבע הייתה מוגבלת מראש. עם זאת, לצד הפגיעה הקשה והבלתי נמנעת במניפה, רשות הניקוז פעלה במלוא האחריות לצמצום הפגיעה במערכת האקולוגית. מקרה בוחן מניפת נחל רחם מציג את יכולתה של רשות הניקוז לקחת אחריות כוללת לנעשה באגן ולספק פתרונות רב-תועלתיים.

שיתוף פעולה בין רשות ניקוז לרשות הטבע והגנים

מפעל הניקוז במורד מניפת נחל רחם הוא מפעל הניקוז הראשון בארץ שהוגש במשותף על ידי רשות ניקוז ונחלים ורשות הטבע והגנים. מקרה הבוחן מציג את היתרונות הגלומים בשיתוף הפעולה ואת היתרונות שיש להגשת מפעל ניקוז במקרים שבהם נדרשת התערבות לצורך הבטחה של אספקת מים למערכת האקולוגית.

קידום פרויקטים באגן באמצעות מפעל ניקוז

לקידום פרויקטים באגן באמצעות תוכנית מפעל ניקוז (ולא כנספח ניקוז בתב"ע) יתרונות רבים. אחד מהם הוא שהיא זוכה לשיפוט מקצועי על ידי רשות המים ומשרד החקלאות ולהתייחסות לאחריות לתחזוקה השוטפת לאחר השלמת התוכנית. יתרון נוסף הוא שההליך הסטטוטרי מהיר יותר ומאפשר לספק פתרון מותאם בלוח זמנים רלוונטי.
כמו כן, באמצעות הגשת תוכנית מפעל ניקוז אפשר לתת מענה בעל ראייה אגנית משלבת: לתת ביטוי למגוון השיקולים הנוגעים לניהול האגן, לבחור בפתרונות סביבתיים ולדאוג שימומשו לאורך זמן.

שימוש במודל זרימה מפורט

במסגרת העבודות על מפעל הניקוז במורד מניפת רחם נעזרו המתכננים במודל הידראולי דו-ממדי לניתוח פשטי ההצפה כדי לבחון את החלופות השונות ולקבוע את את מיקומי הסוללות. שימוש במודלים מסוג זה (תוך הבנת מגבלות המודל ואי-הוודאות המובנית בתוצריו) אמור לשפר את המענה התכנוני שניתן ולצמצם שינויים עתידיים. עם זאת, מודלים אלו אינם מביאים בחשבון את ההתחתרויות המתרחשות עם הזרימות ואת השפעתן האפשרית על נתיב הזרימה. יש צורך לפתח מודלים אפליקטיביים שיקחו בחשבון גם את השינויים הגאומופרולוגיים בערוץ.

מקורות ותודות

מקורות ומסמכי עזר

 • אסופת תקצירים – יום עיון לסיכום חמש שנות ניטור בשמורת עברונה בעקבות זיהום הנפט, 2021, המארג
 • הערבה הדרומית ובקעת עובדה – סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם, 2019 , מכון דש"א, המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי – מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט.
 • ניתוח פשטי הצפה מכוון נחל רחם למליחת עברונה, 2017, אקולוג הנדסה עבור רשות ניקוז ונחלים ערבה ורשות הטבע והגנים.
 • תכנית מפעל ניקוז מס' 12/ני/1/101 – הסדרת נחל רחם במורד נמל התעופה רמון, 2019, לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ, רשות ניקוז ונחלים ערבה.
 • תכנית מפעל ניקוז מס 12/ני/101 – נמל תעופה "אילת" בתמנע – הגנה בפני שטפונות, 2012, לביא מהנדסים יועצים בע"מ, רשות ניקוז ונחלים ערבה ורשות הטבע והגנים.
 • תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' 175/02/12 – נמל תעופה תמנע, 2005, פרחי צפריר אדריכלים, אורי שיטרית אדריכלים, מרחב תכנון מקומי חבל איילות – מחוז הדרום.

תודות

אנשי מקצוע רבים תרמו מזמנם לתיעוד של הפרויקט על רבדיו ולקחו חלק בכתיבת התובנות. המסמך הוא תוצר של איסוף ועריכת חומרים, ראיונות, סיור בשטח וקבלת משובים מקצועיים.
תודה רבה לבועז רונן ומיכל אסיף מרשות ניקוז ונחלים ערבה, ד"ר טל פולק, שחר ישכרוב, ניסים קשת ואסף זבולוני מרשות הטבע והגנים, ד"ר רועי אגוזי ושירן פרי ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר רחלי ארמוזה-זבולוני ויעל זלדמן חביב ממו"פ מדבר וים המלח, ד"ר אלעזר במברגר מחברת הידרומודול בע"מ, חובב אלגביש מחברת לביא נטיף אלגביש בע"מ.

כתיבה: רעות סלומון
עדכון: 02/2024

נספחים
 • אסופת תקצירים- יום עיון לסיכום חמש שנות ניטור בשמורת עברונה בעקבות זיהום הנפט. 2021. המארג
 • הסדרת נחל רחם במורד נמל התעופה רמון תכנית מס' 12/ני/101/1. 2019. לביא נטיף אלגביש
 • הערבה הדרומית ובקעת עובדה- סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם. 2019.מכון דש"א
 • נמל תעופה "אילת" בתמנע- תוכנית מפעל ניקוז להגנה בפני שטפונות, תוכנית מס' 12/ני/101. 2012. לביא נטיך מהנדסים יועצים
מסמכים איורים מפה

מצאנו מקרי בוחן

מתקן ויסות דינמי בצומת סומך

מתקן ויסות סומך הוקם בשנת 2015 על מנת לצמצם נזקי הצפות באירועים נדירים (בהסתברות של 1%), בעיקר בקריית אתא. למתקן סגר ויסות דינמי, המאפשר לרשות ניקוז ונחלים קישון לווסת את הזרימות למורד. לאחרונה (2022) אושרה תוכנית מפעל ניקוז למתקן, המסדירה את רצועת הנחל ואת פשט ההצפה באופן סטטוטורי. אחד השימושים המותרים בתוכנית הוא הצפת השטח בהתאם לצרכים התפעוליים של רשות הניקוז, בכפוף לפיצויים לחקלאים שיוגדרו בדו"ח שמאי.

חקלאות
תכנון שכונה עם פארק נחל ברכסים

תוכנית בניין-עיר עבור שכונה ברכסים שבה זורם קטע נחל ציפורי. התוכנית כוללת תשתית תכנונית לשמירה על האיכויות של הנחל לטובת הציבור ובריאות המערכת האקולוגית. תכנון השכונה נעשה במקביל לבניית התוכנית האגנית לשיקום נחל ציפורי. במהלך התכנון נרקמו שיתופי פעולה מקצועיים, והודות להם התאפשר לתכנן בצורה מיטבית את ניהול הנגר העילי בשכונה ופארק לפיתוח התיירות באזור.

נחל איתן פארק ציבורי עיצוב נוף מבוסס טבע
מדע אזרחי וניטור נחלים בנחל עין זהב

פרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב הוא פרויקט של שיקום נחל בסביבה עירונית הנערך בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית תל-חי. כחלק משיתוף הפעולה תושבים מקריית שמונה והאזור למדו בקורס מדע אזרחי שהועבר על ידי חוקרים במכללה ולקחו חלק פעיל בתוכנית הניטור של הנחל. דגימות מי הנחל נאספו על ידי חוקרים, סטודנטים ומתנדבים והועברו לניתוח ההרכב הכימי במעבדת מחקר במכללה האקדמית תל-חי. כך, נוסף על מתן מענה לסוגיית הניטור ארוך הטווח והוזלה אפשרית של עלויותיו, נוצרה גם שותפות בין האקדמיה לבין הקהילה, אשר מהווה את הבסיס לקיום מחקרים עתידיים בתחומים מגוונים.

נחל איתן תוכנית ניטור קהילה
ויסות נגר במעלה הישוב דבורייה

המקרה מתאר תכנון של שלושה פרויקטים המבוצעים בשטחים פתוחים וביער קק"ל בין שני יישובים במעלה (עין מאהל) ובמורד (דבורייה), שמטרתם להפחית ולווסת את הנגר המגיע ליישוב דבורייה באירועים שכיחים ולהפחית ככל האפשר את סכנת ההצפות ביישוב. התכנון כולל פרויקט במעלה הרכס, במרכז הרכס (יער מורדות נצרת) ובמורדו, בפאתי היישוב דבורייה.

עיצוב נוף מבוסס טבע נחל אכזב פארק ציבורי
בחירת ושילוב צוותי תכנון בשיקום נחל עין זהב

פרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב עוסק בשיקום נחל בסביבה עירונית. תהליך בחירת צוות התכנון בפרויקט זה מדגיש את החשיבות שיש לעירוב כל גורמי ההשפעה במינוי חברי הצוות ושילובם בפרויקט. במסגרת התהליך התקיימו מספר מפגשי למידה של צוות התכנון עם רשות הניקוז ועיריית קריית שמונה לצורך שיתוף הידע הקיים, שכבר נצבר בעבר, עם צוות התכנון הנבחר. מתוך מפגשי הלמידה נוצרה הבנה מעמיקה של חזון הפרויקט וצרכיו היחודיים בקרב המתכננים וגובשה תפיסה משותפת של מרחב הפרויקט וצרכיו.

פארק ציבורי נחל איתן תועלות כלכליות
חיבור מחדש בין מניפת נחל רחם המתועלת למלחת עברונה

ההחלטה להקים את נמל התעופה רמון על מניפת הסחף הפעילה של נחל רחם הצריכה לספק תוכנית להגנה על הנמל מפני שיטפונות וסחף. בהתאם לתוכנית ההגנה, הנגר הזורם במניפה הוסט לתעלה מרכזית. הסטת הנגר הביאה לניתוק של חלקים נרחבים ממלחת עברונה (שמורת טבע בעלת ערכיות אקולוגית גבוהה, שניזוקה קשות באירוע דליפת הנפט מצינור קצא"א בשנת 2014) ממקור המים העיקרי שלה – נחל רחם. כדי להבטיח אספקת מים למלחה חברו רשות ניקוז ונחלים ערבה ורשות הטבע והגנים להגשת תוכנית מפעל ניקוז משותפת להסטת חלק מזרימת המים בחזרה למלחה.

שיקום בית גידול
מאגר הגל הגואה בראשון לציון

הסכנה להצפה גדולה ולתדירות גבוהה של הצפות בנס ציונה הלכה וגברה בעקבות תנופת הפיתוח האדירה בשכונות המזרחיות של ראשון לציון. שכונות אלו יוצרות עומס על מערכת הניקוז של נס ציונה. מאגר הגל הגואה בראשון לציון הוא אחד מבין סדרה של ארבעה מאגרים שתוכננו להגן על העיר מפני הצפות ולהכתיב סדר יום חדש באזור – ערים במעלה מנהלות את הנגר בשטחן. מקרה הבוחן מתאר את השלמת שלב א' בתוכנית מאגר הוויסות, יותר מעשור לאחר שאושרו תוכניות המאגר. ביוזמה ובניהול של עיריית נס ציונה עם רשות ניקוז שורק לכיש הושגו הסכמות עם עיריית ראשון לציון ומימון לפתרון חלקי. יעילותו של שלב א' של המאגר הוכחה באופן מיידי והשלמת התוכנית נחשבת לפרויקט בעל חשיבות לאומית.

תועלות כלכליות
שיקום אגני אינטגרטיבי באגן האמשר

תהליך שיקום בראייה אגנית ובקנה מידה גדול של נהר ששימש בעבר כתעלה להובלת שפכים. במסגרת התהליך הוקמה מנהלת משותפת של בעלי העניין באגן ההיקוות לשם ייזום, הובלה ומימון תהליכי השיקום. השיקום נעשה בראייה מתכללת וכלל היבטים של שיקום מערכת המים הטבעית, תכנון עירוני, אדריכלות נוף ועוד. במסגרת הפעולות שבוצעו ניתן לזהות שימוש בפתרונות מבוססי טבע (NBS), אשר נותנים מענה גמיש בהתאם לעונות השנה ולשינויים הנלווים לחילופי העונות.

שיקום בית גידול קהילה שיתוף ציבור
שיקום והסדרת מקטע גדורה פיתולים

נחל גדורה מנקז את אזור הקריות וממלא תפקיד חשוב בניקוז ובניהול הנגר העילי באזור מפרץ חיפה. ברבות השנים הוקמו בסביבת ערוץ הנחל הזורם תשתיות רבות עבור מטרופולין חיפה. מקרה הבוחן מתאר את התוכנית להסדרה של הנחל בקטע גדורה פיתולים, הצמוד לאזור התעשייה של חיפה וקרית אתא. בשטח הותקנו רכיבים הנדסיים למניעת הצפות (קיר הגנה, קלאפות ושערים) והוכנה תוכנית לשיקום ולשימור נופי-אקולוגי (שמירה על הפיתולים של הנחל, מיתון גדות והקמת פארק לפנאי ונופש).

נחל איתן פארק ציבורי
מאגר ואגם ברוך בעמק יזרעאל

תיאור היסטורי של שינויים במבנה ובייעוד של מאגר מי שיטפונות בעמק יזרעאל בערוץ נחל קישון, סמוך לכפר ברוך. מאגר כפר ברוך נבנה ב-1953 עבור השקיה של שטחים חקלאיים. מאז ועד סוף שנות התשעים עבר המאגר שינויים הנדסיים, כולל חיבורו למפעל תשלובת הקישון. עקב השפעתו על המלחת קרקעות ומי התהום ועל מפלס מי התהום, יובש המאגר בסוף שנות התשעים. משנת 2006 פועל בחלק מהשטח של המאגר ההיסטורי מאגר צד של חברת מקורות. סביבת המאגר היא בית גידול למגוון של בעלי חיים וצמחים, ובעיקר לעופות מים. ב-2016 אושרה תוכנית האב לשיקום ולפתיחה של פארק אקולוגי ותיירותי-חינוכי בשטח, ולשיפור תפקוד המאגר כמווסת זרימה שיטפונית ומגן מפני הצפות במורד הקישון. ניהול העופות בשטח אגם ברוך נקבע במשותף עם משרד הבטחון לצורך שמירה על כללי בטיחות טיסה.

שיקום בית גידול שיתוף ציבור נחל איתן חקלאות
פתרונות אגירה וניהול מי גשמים ברוטרדם

שיקום טבעי של תעלת ניקוז בשטח פתוח עירוני בכרייסטצ'רץ'

חקלאות ידידותית למים בעיר לסטרשייר

פארק מורד נחל קישון בחיפה

תכנון ותהליך אישור ממושך לתוכנית פארק נחל בלב אזור תעשייתי, שיהיה חלק מפארק מטרופוליני. לאחר שנים של זיהום והזנחה, וכתוצאה ממאבק ציבורי ממושך אושרה תכנית פארק מורד נחל הקישון, תכנית מתאר מקומית מס' 304-0089318, המציעה הקמה של פארק בשלושת הק"מ האחרונים לפני מוצא הנחל לים – פנינה ירוקה בין שטחים המיועדים לתעשייה קלה למסחר ולשימושי עורף נמל (אחסנה לוגיסטית). הפארק יכיל אזורי פנאי ואזורים בהם ישוקם נוף המלחה שאפיין את האזור.

שיקום בית גידול חָבוּת סביבתית פארק ציבורי נחל איתן
הוצאה לאור של נהר בעיר יונקרס

הוצאה לאור של נחל עירוני שנקבר כמובל תת-קרקעי מתחת לעיר יונקרס במדינת ניו יורק, ארה"ב לפני עשורים. הפרויקט כלל הסרה של הכיסוי העירוני במקטעים, שיקום ערוץ הנחל והמערכת האקולוגית והפיכתו למרחב נגיש לציבור הכולל פארק.

תכנית ניהול נגר עירוני בקופנהגן

תוכנית לניהול נגר עירוני שפיתחה עיריית קופנהגן בעקבות אירוע גשם חריג שפקד את העיר. מטרת התוכנית היא לשפר את מערכת הניקוז העירונית בשימוש מופחת ככל האפשר בפתרונות ניקוז תת קרקעיים כך שגובה ההצפה המקסימלי ברחבי העיר באירוע של 1% לא יעלה על 10 ס"מ. אחד האמצעים המוצעים בתוכנית הוא שינוי בתכסית ובפתרונות הניקוז של שטחים פרטיים כדי להפחית מהעומס על מערכת הניקוז ובמקביל לשפר את המרחב הפתוח באופן נקודתי.

סכר תנינים בחוף הכרמל

בחורף 1995 הוצפו באופן חריג כביש 2 ויישובי מרזבת הכבארה (בית חנניה, פאתי בנימינה ואור יהודה), לאחר שסכר נחל תנינים לא עמד בספיקות הגבוהות. הדבר עורר את הצורך בפתרון הנדסי שיתאים את תפקוד הסכר העתיק לצורכי הניקוז באזור. במסגרת חפירות בסביבת הסכר נתגלה מפעל מים מרשים, והוחלט על חידושו ועל עבודות להסדרת נחל תנינים. מרחב הנחל תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית שהגנה על מאפייני השמורה. בשל חשיבותו ההיסטורית של מפעל המים חלק מהשיקולים בתכנון היו שיקולי שימור, שחזור והנגשה. כתוצאה מכך מפעל המים וטחנות הקמח הפכו לאתר ארכאולוגי פעיל הפתוח למבקרים בשמורת נחל תנינים.

שיקום בית גידול קהילה תיירות נחל איתן
בריכות חורף במישור החוף

שימור, שיקום והקמה של בריכות חורף במישור החוף, מטעמים אקולוגיים, חברתיים וניקוזיים. במקרה מתוארות שלוש בריכות חורף: בריכת חורף מתחם הלוחמים – בריכה לשימור; בריכת חורף מכללת לוינסקי – בריכה לשיקום; בריכת לב השרון – בריכה אשר הוקמה יש מאין. העבודות כללו ביסוס של ההידרופריודה בבריכות, טיפול במינים פולשים ושיקום צמחי, העתקת בעלי חיים וטיפול מקדים במי הנגר המזינים את הבריכות.

קהילה פארק ציבורי שיקום בית גידול
קטע נחל עירון בעין שמר

מיזם תכנוני ניסיוני של מכון דש"א, המשלב תכנון אקו-הידרולוגי של נחל שיטפוני בעל זרימת בסיס איתנה במסגרת מפעל ניקוז של רשות ניקוז ונחלים שרון. הפרויקט החל כמפעל ניקוז במסגרת התוכנית להרחבת קיבוץ עין שמר. במסגרת התוכנית עלה הצורך להגדיל את כושר ההולכה של נחל עירון, במקביל לפיתוח רצועת הנחל לטיילות ופנאי. רשות ניקוז ונחלים שרון ומחזיקי השטח החקלאי הצמוד לנחל סיכמו על הרחבת רצועת הנחל על חשבון השטח החקלאי, כך שנוצר מרחב לשיקום תוואי הנחל והנגשתו לציבור.

שיקום בית גידול חקלאות
נווה גן צפון ופארק מטרופוליני ברמת השרון

תכנון של שכונה ופארק רחב ידיים צמוד הפועלים כמערכת אחת של ניקוז, הידרולוגיה ונוף (תוכנית מתאר מקומית רש/ 1010). בפארק שטח ציבורי לפנאי ונופש, שבו בריכה לוויסות ולהשהיה של מי הנגר משכונת המגורים ומהמרחב הפתוח. בחלקו הצפוני של הפארק נשמר מרחב אחו לח ובו בריכות חורף לצד שדות חקלאיים, שהם חלק מהמורשת הנופית של עיריית רמת השרון ומרכז הארץ. אחת מבריכות החורף היא בריכה מלאכותית שהוקמה כפיצוי סביבתי על גריעת בריכת חורף טבעית. התכנון בראייה אגנית ובגישה של פיתוח בעצימות נמוכה נבע ממיקום השכונה בשטח פארק מטרופוליני ברצועת רוחב ירוקה שמקשרת בין מוצא נחל הירקון והים התיכון ויש לה חשיבות גדולה לתושבים ולסביבה.

חָבוּת סביבתית פארק ציבורי עיצוב נוף מבוסס טבע
ויסות נגר באגן בתרים

בשנים 1997 ו-2002 התרחשו שני אירועי גשם עוצמתיים באגן נחל בתרים, אשר גרמו להצפות בפארק התעשייה עומר, בבית הספר התיכון מקיף עומר ובכביש 60. בעקבות כך הוחלט על שילובם של שני אמצעים למניעת הצפות באגן בתרים: מאגר צד בנפח של 300,000 מ"ק, המנקז שטח של 14 קמ"ר, ומערכות לקציר נגר במדרונות וביובלי אגן בתרים. המאגר ומערכות קציר הנגר הוקמו בשנים 2004–2011. עלות הפרויקט המשולב הייתה נמוכה מהעלות של שתי החלופות שהוצעו: בניית מעביר ומובל מים חדשים או הקמת מאגר צד גדול. התוכנית כולה גובשה, מומנה ובוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור וקרן קיימת לישראל.

נחל אכזב תועלות כלכליות
שיקום והסדרת מורד נהר הירדן

שיקום קטע מורד נהר הירדן בגישה אגנית משלבת בתהליך שמעורבים בו כל בעלי העניין – רשויות, תושבים וארגונים ירוקים. הפרויקט כולל פעולות בקשת רחבה של תחומים, מהסדרה של מקורות המים שזורמים בנהר ועד להפיכת חלקים ממנו לאתרי טבע מנוהלים. זאת במטרה להשיב משאב טבע איכותי לציבור, לשמור על המערכת האקולוגית בנהר ולמנוע הצפות ותחלואה שמקורה במזהמים.

השבת מים לטבע תיירות שיקום בית גידול
נחל עין זהב בקריית שמונה

כחלק מתוכנית עיר הנחלים נעשו בשנת 2020 עבודות לשיקום נחל עין זהב. במסגרת השיקום נבנו שלוש בריכות השהיה וויסות, אפיק הנחל הורחב, גדות תעלות הבטון הוחלפו בגדות טבעיות ומובלי מים צרים הוחלפו בגשרים רחבים. פעולות אלו מבקשות להשיג שלוש מטרות עיקריות – מניעת הצפות בעיר, יצירת מסדרונות אקולוגיים והפיכת הנחל ממטרד למשאב עירוני.

פארק ציבורי השבת מים לטבע תיירות שיקום בית גידול
פארק ציפורים – אגמון חפר

בבריכות הדגים הנטושות של קיבוץ עין החורש התקיימה משך שנים מערכת אקולוגית עשירה של בית גידול ביצתי. בשנת 2017 הושלמה הסבת הבריכות לפארק ציפורים פתוח לציבור, כחלק מהמאמצים לשמר טבע נדיר במרכז הארץ ולפתח תיירות מקומית. הפארק מורכב מחמש בריכות בשטח כולל של כ-200 דונם וסביבן מערכת שבילים, נקודות תצפית ומסתור למבקרים, גשרים ופינות ישיבה. האגמון מוזן ממי שיטפונות של נחל אלכסנדר וממים מושבים בחודשי הקיץ, ויכול לשמש לפיכך משכן קבע לעופות ובעלי חיים אחרים ותחנת עצירה לאלפי ציפורים נודדות.

פארק ציבורי חָבוּת סביבתית תיירות שיקום בית גידול
נחל שפירים בפארק אריאל שרון

תוכנית מפעל ניקוז משולבת עם תוכנית אקולוגית ונופית עבור חפירה ועיצוב של קטע נחל שפירים בתחום פארק אריאל שרון. התוכניות הן חלק מהקמת הפארק המטרופוליני ופרויקט מסילת הרכבת הרביעית בנתיבי איילון, ומשיגות ארבעה יעדים: שמירה על יציבות הנדסית של מדרון הר הפסולת; הסדרת שטח לוויסות זרימה שיטפונית של נחל איילון; בנייה של מערכת אקולוגית בנחל ושיקום סביבתו; פיתוח של אתרי טיילות, טבע, חינוך ופנאי. על מנת להשיג את היעדים שהוגדרו הפרויקט תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית.

פארק ציבורי נחל אכזב שיקום בית גידול עיצוב נוף מבוסס טבע
עינות רעף ליד תל קשיש

שיקום אקו הידרולוגי של קבוצת נביעות בהן בית גידול לח, שכוסו בעפר. לשיקום האתר קדם משא ומתן של רשות ניקוז ונחלים קישון עם חברת נתיבי ישראל בנוגע לאחריותה למימון השיקום ועם החקלאי המעבד את הקרקעות הפרטיות שבהן נמצא המעיין ובתי הגידול הלחים. מיקומם של הנביעות ושל מי התהום הגבוהים זוהה על ידי שימוש בתצלום אוויר מלפני כיסוי האתר וובוצע איתור של מיני צומח המאפיינים בתי גידול לחים וקרקעות כבדות בשדות המעובדים. במהלך השיקום נחפר קטע מהתוואי ההיסטורי (קדום) של אפיק נחל הקישון עד לאופק מי התהום, ובית הגידול הלח הורחב על ידי תוספת של בריכות המוצפות בפרקי זמן שונים.

חָבוּת סביבתית שיקום בית גידול חקלאות
עמק הצבאים בירושלים

בשטחו של פארק עמק הצבאים עוברים נחלי האכזב רקפות ורחביה. לאחר מאבק ציבורי ממושך נגד הקמת שכונה בשטח ובעד שימור הטבע הוחלט להקים במקום פארק ציבורי פתוח לכול שמשלב פתרונות לניהול נגר וויסות עירוני. לאורך תוואי נחל רקפות נבנו בריכות להאטה ולהשהיה של הנגר הכוללות משאבות לסחרור המים, ובזכות כך מתקיימת בו זרימה קבועה. כיום הנחל מצליח לקיים מערכת אקולוגית ענפה ומסב הנאה גם למבקרים במקום. הערוץ המרכזי של נחל רחביה פוצל לשניים ואלו עוצבו עם נפתולים, שיפוע קטן וגדות מתונות – מאפיינים שתורמים להאטת זרימות ולשמירה על צורת האפיק באירועי גאות. כך מי הנגר מנוצלים וגם נמנעות הצפות. ניהול הנגר הוביל ליצירת בתי גידול לחים בעלי מורכבות מבנית התומכת במערכת האקולוגית המאכלסת את הפארק, ובכך נשמר דו-קיום ייחודי בין הטבע לעיר בלב הכרך הסואן.

קהילה פארק ציבורי תוכנית ניטור שיתוף ציבור
איגום בנחל שיזפים

פיתוח וביצוע של תוכנית למזעור נזקי הצפות על ידי שימוש בשטח חקלאי לאיגום השהיה. הפרויקט נעשה במסגרת פיתוח תשתיות אזורי – הרחבת כביש 71 בקטע עפולה-בית שאן. תוכנית האיגום היא תוכנית מפעל ניקוז שהוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים לפתרון בעיות אזוריות ובוצעה במימון חברת נתיבי ישראל. בזכות התוכנית נחסכה הקמה של כביש על גשר עילי ופחתו עלויות הביצוע. בפרויקט נבנה מעביר מים בספיקה מוגבלת תחת כביש 71, סוללת הכביש הוגבהה ונחפר שטח לוויסות זרימות שיטפוניות (שטח שהופך לאגם זמני). המאגר לאיגום נעשה בהסכם הבנות עם חקלאים ומתן פיצוי כספי על נזקי ההצפה העתידיים, והקרקע שנחפרה נוצלה לצרכים מקומיים.

נחל אכזב חקלאות
אגנים ירוקים בהוד השרון

מערכת של שני אגנים ירוקים קולטת את הקולחים ממט"ש כפר סבא הוד השרון, מטפלת במזהמים ומעשירה את המים לפני זרימתם אל הירקון ביובל נחל קנה. המערכת משתרעת על שטח של 43 דונם ונבנתה כ בית גידול לח עם צמחייה מקומית. המים מהמט"ש מוזרמים אל האגנים לאחר שעברו טיהור שלישוני, ומהם יוצאים שני זרמים בסניקה לפארק נחל הדר: האחד למילוי אגם מלאכותי והשני ליצירת מופע זרימה בנחל הדר – נחל אכזב שהוסב לנחל איתן. המים שאינם נסנקים זורמים מהאגנים הירוקים אל נחל קנה וממנו לנחל הירקון בזרימה גרביטציונית. הפרויקט כלל שני שלבי ביצוע – תחילה מערכת האגנים (בה דן מקרה זה), ולאחריהם פותח הפארק הציבורי. המערכת והפארק שומרים על צביון טבעי ומספקים תשתית למערכת אקולוגית איתנה באזור.

פארק ציבורי תוכנית ניטור
מעלה נחל השניים ליד יקנעם עילית

מערכת איגום וויסות של שתי בריכות שנבנתה מחוץ לשטח שכונת מגורים ובצמוד לה כדי למנוע עומס על מערכת הניקוז העירונית ובה בעת למזער הצפות במורד נחל השניים. בשטח שבו המערכת הוקם פארק ובו שתי בריכות השהייה, תעלות מים ושבילי הליכה עם נקודות תצפית וישיבה. כך הבריכות משמשות לא רק לויסות הזרימה למורד, אלא גם לנוי, כחלק מפארק עירוני עם גינון שהותאם לטיפוח המערכת האקולוגית המקומית. הבריכות עונות על צורכי הניקוז של חלקה הדרומי של שכונת שער הגיא, שגודלה כ-400 דונם.

נחל איתן פארק ציבורי קהילה
נחל ציפורי בין המעיינות לכביש 79

שיקום של קטע נחל ציפורי מומן, בין היתר, על ידי חברת נתיבי ישראל (היזם) במסגרת פיצוי סביבתי בגין סלילת כביש ומחלף באזור רגיש, גן לאומי ציפורי. הכביש החדש נסלל במקביל לתוואי זורם של הנחל, והוא יוצר הפרעת אל-חזור בתפקוד המערכת האקולוגית הערכית במקום. תוכנית השיקום האקו-הידרולוגי מובלת בידי רשות ניקוז ונחלים קישון עם רשות הטבע והגנים ושותפים נוספים בקטע הנחל, במקביל לכביש הגישה החדש, ובשטח מעיינות ציפורי. התוכנית שנבנתה עונה על צרכים שונים – פיתוח נופי, הסדרת כניסה של מבקרים והשבת מים לטבע, והיא מתייחסת לצורכי האוכלוסייה המגוונת באזור.

חָבוּת סביבתית תוכנית ניטור שיקום בית גידול
נחל שורק בין כביש 4 לכביש 42

כושר ההולכה של מובל יבנה הוא נמוך מהרצוי, דבר הגורם בעונת הגשמים להצפות בכפר הנגיד. לצורך מניעת ההצפות הוחלט להגדיל את כושר ההולכה של הנחל בקטע שאורכו כ-3.5 ק"מ – ממעבר נחל שורק את כביש 42 ועד למורד אזור התעשייה של יבנה. בזכות הפרויקט הפך קטע הנחל לאתר טבע עירוני – נחל עם מאפיינים טבעיים שבגדותיו פארק ציבורי ושביל הליכה בנוי.

שיקום בית גידול תועלות כלכליות פארק ציבורי
שכונה חדשה במזרח רחובות

בחלק מהשטחים של מזרח רחובות יש יובלים שזורמים לעבר נחל נס ציונה, ולכן כל פיתוח שפוגע בחלחול הנגר וזרימתו יוביל בהכרח להחרפת בעיית ההצפות בעיר הסמוכה. תוכנית להקמתם של מתחמי דיור בשטחים חקלאיים פתוחים (תמ"ל 3003) תוכננה על פני שטח רגיש וערכי למניעת הצפות. התוכנית קודמה תוך מתן מענה מיטבי לנגר הנוצר בתחום התוכנית או עובר דרכה, אך לא כללה הסדרה מוקדמת של תשתית הניקוז האזורית. בעקבות פעילות מאומצת של רשות הניקוז והנחלים ושותפיה הוצע כי לצד השכונה תקום מערכת איגום עם רכיבים אקולוגיים ונופיים בשטח פתוח וערכי. מערכת איגום זו תיתן מענה גם לצורכי השכונה וגם לצורכי האזור. צוות תכנון התמ"ל נענה לאתגר - הקו הכחול שקבעה הוותמ"ל הוגדל והוא כולל בתוכו תוכנית מתאר בשטח בבעלות פרטית גם של מכון ויצמן, שבו הוחלט להקים מאגר ויסות אזורי בנפח של 110,000 קוב. התוכנית נמצאת בשלבי תכנון ואישור וממתינה לדו"ח ועדת החוקר של הוותמ"ל.

תועלות כלכליות עיצוב נוף מבוסס טבע
נחל נעמן בקרית ביאליק

שכונת המגורים נאות אפק בקריית ביאליק (ק/425) תוכננה כך שהכביש ההיקפי שלה עובר על תוואי הנעמן המנדטורי. בניית השכונה הצריכה מילוי של הנחל והזזתו למיקום חדש. בתגובה לפגיעה הסביבתית בנחל התאגדו מספר רשויות על מנת לדרוש פיצוי הולם – תכנון תוואי נחל חדש במאפיינים טבעיים והקמת שמורת טבע רצועת נחל נעמן בין שמורת הטבע עין אפק מדרום לשמורת הטבע כרי נעמן מצפון. הפיצוי הסביבתי תוכנן ואושר בוועדת היגוי שבה היו שותפים כל בעלי העניין.

נחל איתן עיצוב נוף מבוסס טבע חקלאות
ערים וישובים נחלים אגני היקוות רשויות ניקוז ונחלים