אַגְמׇא
אַגְמׇא

מדע אזרחי וניטור נחלים בנחל עין זהב

ניטור איכות המים בנחל כמקרה בוחן לשיתוף פעולה בין רשות מקומית לאקדמיה

שליחת משוב PDF להורדה
עיקרי המקרה

פרויקטים של  שיקום  נחלים פועלים לשיפור בריאות הנחל, אך פעמים רבות התקציב הניתן להם הוא עבור ניטור המצב הקיים בזמן ביצוע הפרויקט ולא עבור ניטור והערכה לאורך זמן. בפרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב נבחן עירוב תושבים בתהליך הניטור כמענה אפשרי לבעיה זו. תושבות ותושבים מקריית שמונה והאזור השתתפו בקורס מדע אזרחי במכללה האקדמית תל-חי ולקחו חלק פעיל בניטור מי הנחל. מלבד תועלות תכנוניות, לעירוב התושבים בתהליך הניטור גם תועלות חברתיות וקהילתיות – השתתפותם הפעילה בפרויקט  שיקום נחל  עין זהב מחזקת את זיקתם לנחל ויוצרת שותפות במחקר בין האקדמיה לקהילה. עם זאת, השיטה אינה נטולת אתגרים, ובהם הצורך בשינוי תודעה של החוקרים ומעבר ממחקר מדעי בלבד למחקר בשיתוף עם תושבים ללא רקע אקדמי, שמטרתו לקדם תהליכי תכנון. מלבד זאת, התחשבות בצורכי הקהילה מחייבת להתמודד עם חילוקי דעות בין קבוצות פעילים שונות בעיר. למרות אתגרים אלו, המחקר יצר מסגרת לשיח בין חוקרים בתחומים שונים באקדמיה וכן בין האקדמיה לתושבי העיר ומקבלי ההחלטות בפרויקט ההדגמה. לבסוף, הידע הנצבר במסגרת הניטור הקהילתי מהווה חלק אינטגרלי מסקר המצב הקיים של הפרויקט ומתוכנית הניטור המתמשכת של איכות מי הנחל.

רקע

ניטור איכות המים לאורך זמן מספק מידע חיוני לגבי בריאות הנחל ומאפשר גם לזהות עקות סביבתיות ואקולוגיות העשויות להתעורר בסביבתו. אולם בשל אילוצים כלכליים לא תמיד מוקצה מראש תקציב עבור ניטור ארוך טווח, אלא רק עבור ניטור המצב הקיים. במסגרת 'פרויקט ההדגמה – שיקום נחל עין זהב' נבחן עירוב הקהילה בניטור כמענה אפשרי לבעיה זו. עירוב התושבים התאפשר הודות לשיתוף פעולה בין יוזמת 'אקדמיה בכיכר' של המכללה האקדמית תל-חי, לבין קבוצת הפעילים 'זהב כחול'. החל משנת 2019, הקבוצה מקיימת סיורים ומפגשי דיגום התנדבותיים לצורך ניטור איכות המים והמגוון הביולוגי במקטע הנחל העובר בפארק הזהב. מלבד מתן מענה לסוגיית ניטור המים, הניסיון המוצלח הוביל ליצירת שותפות מדעית בין תחומי מחקר שונים באקדמיה ויצירת מעבדה למחקר מעורב בשיתוף עם הקהילה. תשתית הידע שנוצרה תורמת לתכנון מבוסס נתונים, אשר ייתכן ולא היה אפשרי ללא סיוע הקהילה.

פרויקט הדגמה נחל עין זהב

נחל עין זהב הוא נחל איתן הזורם בשטח עירוני בנוי במערב אגן ההיקוות כינרת (איור 1). רשות ניקוז ונחלים כינרת, עיריית קריית שמונה, המכללה האקדמית תל-חי וקרן קיימת לישראל מובילות יחדיו את שיקום נחל עין זהב במסגרת 'פרויקט ההדגמה – שיקום נחל עין זהב'. הפרויקט החל בשנת 2022 ומתמקד במקטע נחל באורך של כ-800 מטרים הזורם בקריית שמונה, סמוך לאזור התעשייה הדרומי של העיר (איור 2). במקטע זה הנחל חוצה שכונת מגורים, אזור תעשייה וציר תחבורה ראשי בין העיר לתחנת הרכבת העתידית (איור 3), ולפיכך הוא יכול לשמש מרחב ללמידה רב-תחומית על שיקום נחל עירוני (שיקום אגני של נחל עין זהב ונחל עיון – סקר מצב קיים, 2020).

אנשי צוות ושותפים

גורםאנשי מקצוע/חברה
צוות מובילרשות ניקוז ונחלים כינרתאושרי ילוז, נטלי זאבי, הדר קומפנו, יעל סלע
עיריית קריית שמונהאינה בורשטיין-זייתוני, אורטל שושני, ירדן ארליך, דורון ליבוביץ׳, טל עוזיאל כרמל
קרן קיימת לישראלעופרי חותה
רשת המתנ"סיםאלעד קוז׳יקרו, אביחי סגרון
המכללה האקדמית תל-חיפרופ׳ אילת שביט, זהר שיף סיני
ניהול הפרויקטרשות ניקוז ונחלים כנרתמרים בן שלום
צוות תכנוןאדריכלות ואדריכלות נוףמייזליץ-כסיף רויטמן אדריכלות
אקולוגיה של בתי גידול לחיםד״ר אלדד אלרון
אקולוגיה ותכנוןיערה ישראלי
אקולוגיהיפעת גרנט
 הידרולוגיה וגאומורפולוגיהראובן ארביב, אורי שפר – Rainsource
תכנון תנועה ותחבורהאליה הנדסה
תיעוד והטמעהאגמאשי גלעד

תיאור המקרה

אקדמיה – קהילה – נחל

יוזמת אקדמיה בכיכר וקבוצת הפעילים זהב כחול הן הבסיס לתוכנית המדע האזרחי בפרויקט ההדגמה – שיקום נחל עין זהב. בשנת 2022 השיקה אקדמיה בכיכר את הקורס 'מים "נקיים" או "מזוהמים": ניטור בעיר הנחלים', בשיתוף עם המכללה האקדמית תל-חי (תמונה 1). הקורס מורכב ממפגשים עיוניים בנושא קביעת איכות המים בישראל וממפגשים בשטח שבהם נדגמים מי נחל עין זהב בחורשת קק״ל ובאזור התעשייה הדרומי (סילבוס מים "נקיים" או "מזוהמים": ניטור בעיר הנחלים, 2022). בסיום הקורס הבוגרים יכולים לבחור להצטרף לקבוצת דוגמי מי נחל עין זהב באזור פרויקט ההדגמה, העוסקת בדיגום מים שוטף בכל עונות השנה (תמונה 2). שותפות התושבים בדיגום נותנת מענה לסוגיית התקציב החסר לניטור ארוך טווח של מי הנחל, ובה בעת מחזקת את תחושת השייכות למקום, מגבירה את הכוח האזרחי ויוצרת שותפות ארוכת טווח בין האקדמיה, הקהילה וקובעי המדיניות.

מקורות זיהום אפשריים בנחל עין זהב

נחל עין זהב סובל מכמה מקורות זיהום (סקר מצב קיים, 2020; פרק גאולוגיה, גאומורפולוגיה והידרולוגיה, 2023):

 • גלישות ממערכת הביוב העירונית: בשטח העיר הנחל מצטלב עם 27 קווי ביוב, חלקם חוצים מעברי נחל וחלקם עוברים בפארק קק״ל. גלישות והצפות המתרחשות בחורף בנקודות ההצטלבות גורמות לזיהום מים בשטח פארק קק״ל ובמעלה הנחל (תמונה 3).
 • ריסוס עירוני בקוטלי עשבייה: תשטיפים עירוניים המכילים חומרי הדברה מגינות פרטיות וציבוריות מתנקזים אל הנחל ומזהמים אותו.
 • שמנים ודלקים: נגר עילי הזורם מכבישי השירות סביב הנחל יוצר זיהום נקודתי של שמנים, בעיקר בפארק קק״ל (תמונה 4).

מחקר בתחום ההרכב הכימי של מי נחל עין זהב

נקודות הדיגום (איור 4) לבדיקת ההרכב הכימי של מי נחל עין זהב (בהובלת ד"ר אורן רייכמן, ד"ר עידן ברנע ופרופ׳ גיורא ריטבו מהמכללה האקדמית תל-חי) נקבעו על בסיס ממצאי סקר מצב קיים למקורות זיהום פוטנציאלים בנחל. מועדי הדיגום והמדדים הספציפיים לדיגום בכל נקודה נקבעו מראש על ידי החוקרים בשיתוף עם נציגים מעיריית קריית שמונה, במטרה לענות על שאלות המחקר הבאות:

 • מהם נתוני איכות המים באזור הדיגום בשנים 2022–2025?
 • איזה שינוי חל במדדי איכות המים – אם בכלל – בעקבות אירועי גשם?
 • האם ההסבר הסביר ביותר למדדי איכות מים נמוכים בחורף – אם ישנם – הוא אופן ניקוז אירועי הגשם (ואם כן, איפה), זיהום מעשה ידי אדם מקומי (ואם כן, איפה) או שניהם?
 • איזה שינוי חל במדדים הכימיים של איכות המים – אם בכלל – לאחר ביצוע שינויים פיזיים הכרוכים בתוואי הנחל וסביבתו בשנת 2024 ולאחר שינויים אחרים לאורך הנחל בשנת 2025?

עבודת הניטור בשטח כוללת מדידה של רמת החומציות (pH), מוליכות חשמלית, חמצן מומס במים, טמפרטורת המים וספיקת זרימה. כמו כן נאספות דגימות מים לניתוח במעבדות בתל-חי ובמיגל – מכון למחקר מדעי יישומי בגליל (איור 5, עיר הנחלים – איכות המים במורד נחל עין זהב, 2023), שם מתבצעות מדידות ריכוזים של תרכובות זרחן וחנקן, מוצקים מרחפים (TSS), חומר אורגני מרחף (SOM), צריכת חמצן כימית (COD) וחומרים אורגניים. על פי התכנון, הליך המחקר יוצג בפני הציבור (מתוך מתודה למדע קהילתי, 2023):

 • הצגת פוסטר עם נתוני המחקר בערב סיכום שנה מטעם אקדמיה בכיכר – אחת לשנה בחודש יולי, החל משנת 2023 ועד לסיום הפרויקט בשנת 2025.
 • הגשת תקצירי מידע של נתוני המדידות בשנים 2024–2025 לעיתונות המקומית והעלאה למדיה החברתית, בשיתוף עם צוות יחסי ציבור.
 • הגשת דוח אמצע לצוות התכנון של פרויקט ההדגמה בחודש מרץ 2024 לצורך בניית מדיניות מבוססת מדע ברשות ניקוז ונחלים כינרת ובעיריית קריית שמונה.
 • ספטמבר 2024 – הרצאה עבור הקהילה האקדמית במכללה האקדמית תל-חי והרצאה נוספת עבור תושבי קריית שמונה במסגרת 'חגיגת מדע וקהילה בנחל'.
 • 2025 – פרסום חוברת 'שיטות עבודה מומלצות', המבוססת על מסקנות המחקר.
 • פרסום מאמר אקדמי אחד לפחות בשנת 2025.
 • הגשת דוח מסכם לצוות התכנון ולצוות המוביל – חצי שנה לאחר סיום העבודות הפיזיות של שיקום הנחל.

תחומי מחקר נוספים

במסגרת פרויקט ההדגמה נערכים מחקרים נוספים בתחום החברתי והביולוגי וכן מחקר הבודק את משמעות המושגים 'שותפות' ו'מקום' בקרב התושבים המבקרים בנחל עין זהב (מתוך מתודה למדע קהילתי, 2023). מחקרים אלו נמצאים באחריות 'המעבדה למחקר מעורב' – פרויקט חדש שהוקם על ידי רשות המחקר במכללה האקדמית תל-חי, במקביל למחקר בתחום הכימיה של המים, כך שמתאפשר סנכרון בין כל המחקרים. כך למשל, חברי קבוצת הפעילים שצמחה מתוך הקורס 'מים "נקיים" או "מזוהמים": ניטור בעיר הנחלים' משתתפים לא רק בפעילות הניטור בנחל, אלא גם מצטרפים לימי סיור ופעולות דיגום של בעלי חיים וצמחים ותורמים למחקר בתחום המגוון הביולוגי. במסגרת ימי דיגום אלו המתנדבים ממלאים שאלון באפליקציית BioCollect, ובו הם מציינים תחושות, זיכרונות ואסוציאציות ותורמים לקידום המחקר החברתי והמושגי בנחל עין זהב (איור 6). השאלון נבנה בשיתוף עם מוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב ותוצאותיו נשמרות במאגרי ידע לשיתוף כלל-עולמי בגישה חופשית. ריבוי תחומי המחקר מאפשר תיעוד מדעי נרחב של נתונים בתחומים המעוררים עניין אזרחי, דבר התורם לבסוף בבניית מדיניות תכנונית מבוססת מדע בסביבת הנחל.

מדדי הצלחה

 • תכנון משופר של אזור פרויקט ההדגמה על בסיס ניתוח נתוני איכות המים.
 • מעורבות פעילה של תושבי קריית שמונה והאזור בסיורי הדיגום והשגת תחושת שייכות של כלל השותפים בפרויקט – הן מהאקדמיה הן מהקהילה – כלפי העיר והנחל.
 • דיגום עקבי של מי נחל עין זהב באזור השער הדרומי והעלאת התדירות של סיורי קבוצת זהב כחול והמשתתפים בסיורים.
 • הצגת תוצרי התוכנית על ידי הפעילים בכנס מסכם.

אחראים לתכנון ולביצוע

 • קורסי מדע אזרחי – בהובלת פרויקט אקדמיה בכיכר, בשותפות המכללה האקדמית תל-חי ומיגל.
 • מערך דיגום וניטור – בהובלת חוקרים מתל-חי ומיגל, יחד עם קבוצת הפעילים זהב כחול והמכללה האקדמית תל-חי ובשיתוף עם עיריית קריית שמונה.
 • מחקר מדעי בנושא איכות המים במורד נחל עין זהב – ד"ר אורן רייכמן, ד"ר עידן ברנע ופרופ׳ גיורא ריטבו.
כלכלה ותקציב

לתקציב הפרויקט לשיקום נחל עין זהב מספר מקורות מימון. המימון הראשוני ניתן על ידי קרן יד הנדיב. תקציב נוסף גויס על ידי רשות ניקוז ונחלים כינרת ועיריית קריית שמונה כמימון תואם ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר וממשרד התיירות. המכללה האקדמית תל-חי הקצתה תקציב לפרויקט כמימון תואם לקרן יד הנדיב, וקרן קיימת לישראל ייעדה סכום נוסף למימון היועצים המקצועיים ולביצוע עבודות בשטח חורשת קק״ל בשער הדרומי.

התקציב התלת-שנתי לביצוע פעולות בתחום האקדמיה והמחקר בפרויקט ההדגמה הוא כ-1.15 מיליון ש״ח, מתוכם כ-442 אלף ש״ח מוקצים לדיגום ולהנגשת נתונים.

ניהול ותחזוקה

מחקר איכות המים בנחל עין זהב נמצא באחריות המעבדה למחקר מעורב. המשך המחקר בתום פרויקט ההדגמה יתוקצב על ידי המעבדה למחקר מעורב, אקדמיה בכיכר ותקציבי מחקר של החוקרים המעורבים.

אקדמיה בכיכר בשיתוף קבוצת זהב כחול ממשיכות לקיים סיורים בנחל עין זהב עבור תושבי קריית שמונה ואצבע הגליל. בסיורים אלה לוקחת חלק גם קבוצת המתנדבים שצמחה מקורס המדע האזרחי. שימור קבוצת המתנדבים נעשה בעזרת פרסום הסיורים בקבוצות קהילתיות בקריית שמונה, במדיה וברשתות החברתיות, כך שהמתנדבים נותרים מעורבים בעשייה סביב נחל עין זהב באופן שוטף.

הפרויקט כיום

(תאריך עדכון: דצמבר 2023)

 • המחזור הראשון של קורס המדע האזרחי הסתיים בהצלחה והניב תוצרי דיגום. לפחות ארבעה משתתפים הצטרפו לקבוצת הניטור השוטף בנחל. בשנת הלימודים תשפ״ד עתיד להתקיים קורס בנושא הידרולוגיה, לאור הביקוש מצד התושבים ורצונם להעמיק בנושא.
 • כחלק ממעורבות האקדמיה בפרויקט ההדגמה העניקה המכללה האקדמית תל-חי שתי מלגות לסטודנטים לתואר שני לביצוע עבודת גמר בנושא לבחירתם הקשור בתהליך  שיקום  נחל עין זהב באזור השער הדרומי.
 • מאז תחילת פעילות אקדמיה בכיכר בפרויקט ההדגמה – השער הדרומי עלתה המעורבות של תושבי קריית שמונה והאזור בסיורי קבוצת זהב כחול. בשנת הלימודים תשפ״ג נערכו 25 סיורים וסך הכול השתתפו בהם כ-330 תושבים – פי שניים מהשנים הקודמות.
תובנות ולקחים

מחקר תואם תכנון

תוכנית ניטור מי נחל עין זהב נוצרה בשיתוף פעולה חלוצי בין המכללה האקדמית תל-חי ומכון המחקר מיגל לבין בעלי תפקידים בעיריית קריית שמונה ופעילים חברתיים בעיר. זוהי תוכנית הניטור המדעית הראשונה אשר פותחה בסנכרון עם רעיון תכנוני במסגרת פרויקט  שיקום  נחל בישראל. אתגר מרכזי בשיטה זו הוא הצורך בשינוי תודעה אצל החוקרים ומעבר ממחקר מדעי בלבד למחקר תומך תכנון. נוסף על כך, הצורך להתחשב בצורכי קהילה מגוונים מחייב להתמודד עם חילוקי דעות בין קבוצות פעילים שונות בעיר. עם זאת, המחקר יצר מסגרת לשיח בין חוקרים מתחומים שונים באקדמיה וכן בין האקדמיה לבין תושבי העיר ומקבלי ההחלטות, והוקמה מעבדה למחקר מעורב שבה כלל הגורמים מבצעים מחקר משותף. לבסוף, הצגת תוצאות הניטור לגורמי התכנון בפרויקט ההדגמה תורמת לדיוק ושיפור של תהליך התכנון עצמו.

ריבוי תועלות

עירוב תושבי העיר בתהליך הניטור מחזק את זיקתם לנחל ועשוי לתרום בהוזלת עלויותיו ארוכות הטווח. הקורס שהועבר ביוזמת אקדמיה בכיכר הרחיב את מעגל התושבים המעורבים במדע קהילתי והצמיח קבוצה חדשה של פעילים אשר ביקשו להתעמק בלמידת הנחל. כאמור, אחדים מהם אף הצטרפו לסיורים של קבוצת זהב כחול.

מקורות ותודות

מקורות ומסמכי עזר

 • אקדמיה בכיכר, המכללה האקדמית תל-חי, 2023.
 • רשות המחקר, המכללה האקדמית תל-חי, 2023.
 • מתודה למדע קהילתי, המכללה האקדמית תל-חי, 2023.
 • נחל עין זהב – שער דרומי, סקר מצב קיים – פרק גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה והידרולוגיה, Rainsource, 2023.
 • סילבוס קורס מים "נקיים" או "מזוהמים": ניטור בעיר הנחלים, אקדמיה בכיכר, 2022.
 • סקר מצב קיים, עיריית קריית שמונה ורשות ניקוז ונחלים כנרת, 2020.
 • עיר הנחלים – איכות המים במורד נחל עין זהב, אקדמיה בכיכר, 2023.
 • פרויקט ההדגמה – שיקום נחל עין זהב, אגמא, 2023.

תודות

אנשי מקצוע רבים תרמו מזמנם לתיעוד של הפרויקט ולקחו חלק בכתיבת התובנות. המסמך הוא תוצר של איסוף ועריכת חומרים, ראיונות, סיור בשטח וקבלת משובים מקצועיים.

תודה רבה למרים בן שלום מנהלת הפרויקט מטעם רשות ניקוז ונחלים כינרת, לפרופ׳ איילת שביט וזהר שיף סיני מהמכללה האקדמית תל-חי ולאורטל שושני מעיריית קריית שמונה.

כתיבה: אלונה קוזמנקו
תאריך עדכון: דצמבר 2023

נספחים
 • סילבוס קורס מים "נקיים" או "מזוהמים": ניטור בעיר הנחלים, אקדמיה בכיכר, 2022.
 • שיקום אגני של נחל עין זהב ונחל עיון – סקר מצב קיים, עיריית קריית שמונה ורשות ניקוז ונחלים כנרת, 2020.
 • עיר הנחלים: השער הדרומי סקר מצב קיים, מייזליץ כסיף רויטמן אדריכלים, 2023.
מסמכים איורים מפה

מצאנו מקרי בוחן

מתקן ויסות דינמי בצומת סומך

מתקן ויסות סומך הוקם בשנת 2015 על מנת לצמצם נזקי הצפות באירועים נדירים (בהסתברות של 1%), בעיקר בקריית אתא. למתקן סגר ויסות דינמי, המאפשר לרשות ניקוז ונחלים קישון לווסת את הזרימות למורד. לאחרונה (2022) אושרה תוכנית מפעל ניקוז למתקן, המסדירה את רצועת הנחל ואת פשט ההצפה באופן סטטוטורי. אחד השימושים המותרים בתוכנית הוא הצפת השטח בהתאם לצרכים התפעוליים של רשות הניקוז, בכפוף לפיצויים לחקלאים שיוגדרו בדו"ח שמאי.

חקלאות
תכנון שכונה עם פארק נחל ברכסים

תוכנית בניין-עיר עבור שכונה ברכסים שבה זורם קטע נחל ציפורי. התוכנית כוללת תשתית תכנונית לשמירה על האיכויות של הנחל לטובת הציבור ובריאות המערכת האקולוגית. תכנון השכונה נעשה במקביל לבניית התוכנית האגנית לשיקום נחל ציפורי. במהלך התכנון נרקמו שיתופי פעולה מקצועיים, והודות להם התאפשר לתכנן בצורה מיטבית את ניהול הנגר העילי בשכונה ופארק לפיתוח התיירות באזור.

נחל איתן פארק ציבורי עיצוב נוף מבוסס טבע
מדע אזרחי וניטור נחלים בנחל עין זהב

פרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב הוא פרויקט של שיקום נחל בסביבה עירונית הנערך בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית תל-חי. כחלק משיתוף הפעולה תושבים מקריית שמונה והאזור למדו בקורס מדע אזרחי שהועבר על ידי חוקרים במכללה ולקחו חלק פעיל בתוכנית הניטור של הנחל. דגימות מי הנחל נאספו על ידי חוקרים, סטודנטים ומתנדבים והועברו לניתוח ההרכב הכימי במעבדת מחקר במכללה האקדמית תל-חי. כך, נוסף על מתן מענה לסוגיית הניטור ארוך הטווח והוזלה אפשרית של עלויותיו, נוצרה גם שותפות בין האקדמיה לבין הקהילה, אשר מהווה את הבסיס לקיום מחקרים עתידיים בתחומים מגוונים.

נחל איתן תוכנית ניטור קהילה
ויסות נגר במעלה הישוב דבורייה

המקרה מתאר תכנון של שלושה פרויקטים המבוצעים בשטחים פתוחים וביער קק"ל בין שני יישובים במעלה (עין מאהל) ובמורד (דבורייה), שמטרתם להפחית ולווסת את הנגר המגיע ליישוב דבורייה באירועים שכיחים ולהפחית ככל האפשר את סכנת ההצפות ביישוב. התכנון כולל פרויקט במעלה הרכס, במרכז הרכס (יער מורדות נצרת) ובמורדו, בפאתי היישוב דבורייה.

עיצוב נוף מבוסס טבע נחל אכזב פארק ציבורי
בחירת ושילוב צוותי תכנון בשיקום נחל עין זהב

פרויקט ההדגמה לשיקום נחל עין זהב עוסק בשיקום נחל בסביבה עירונית. תהליך בחירת צוות התכנון בפרויקט זה מדגיש את החשיבות שיש לעירוב כל גורמי ההשפעה במינוי חברי הצוות ושילובם בפרויקט. במסגרת התהליך התקיימו מספר מפגשי למידה של צוות התכנון עם רשות הניקוז ועיריית קריית שמונה לצורך שיתוף הידע הקיים, שכבר נצבר בעבר, עם צוות התכנון הנבחר. מתוך מפגשי הלמידה נוצרה הבנה מעמיקה של חזון הפרויקט וצרכיו היחודיים בקרב המתכננים וגובשה תפיסה משותפת של מרחב הפרויקט וצרכיו.

פארק ציבורי נחל איתן תועלות כלכליות
חיבור מחדש בין מניפת נחל רחם המתועלת למלחת עברונה

ההחלטה להקים את נמל התעופה רמון על מניפת הסחף הפעילה של נחל רחם הצריכה לספק תוכנית להגנה על הנמל מפני שיטפונות וסחף. בהתאם לתוכנית ההגנה, הנגר הזורם במניפה הוסט לתעלה מרכזית. הסטת הנגר הביאה לניתוק של חלקים נרחבים ממלחת עברונה (שמורת טבע בעלת ערכיות אקולוגית גבוהה, שניזוקה קשות באירוע דליפת הנפט מצינור קצא"א בשנת 2014) ממקור המים העיקרי שלה – נחל רחם. כדי להבטיח אספקת מים למלחה חברו רשות ניקוז ונחלים ערבה ורשות הטבע והגנים להגשת תוכנית מפעל ניקוז משותפת להסטת חלק מזרימת המים בחזרה למלחה.

שיקום בית גידול
מאגר הגל הגואה בראשון לציון

הסכנה להצפה גדולה ולתדירות גבוהה של הצפות בנס ציונה הלכה וגברה בעקבות תנופת הפיתוח האדירה בשכונות המזרחיות של ראשון לציון. שכונות אלו יוצרות עומס על מערכת הניקוז של נס ציונה. מאגר הגל הגואה בראשון לציון הוא אחד מבין סדרה של ארבעה מאגרים שתוכננו להגן על העיר מפני הצפות ולהכתיב סדר יום חדש באזור – ערים במעלה מנהלות את הנגר בשטחן. מקרה הבוחן מתאר את השלמת שלב א' בתוכנית מאגר הוויסות, יותר מעשור לאחר שאושרו תוכניות המאגר. ביוזמה ובניהול של עיריית נס ציונה עם רשות ניקוז שורק לכיש הושגו הסכמות עם עיריית ראשון לציון ומימון לפתרון חלקי. יעילותו של שלב א' של המאגר הוכחה באופן מיידי והשלמת התוכנית נחשבת לפרויקט בעל חשיבות לאומית.

תועלות כלכליות
שיקום אגני אינטגרטיבי באגן האמשר

תהליך שיקום בראייה אגנית ובקנה מידה גדול של נהר ששימש בעבר כתעלה להובלת שפכים. במסגרת התהליך הוקמה מנהלת משותפת של בעלי העניין באגן ההיקוות לשם ייזום, הובלה ומימון תהליכי השיקום. השיקום נעשה בראייה מתכללת וכלל היבטים של שיקום מערכת המים הטבעית, תכנון עירוני, אדריכלות נוף ועוד. במסגרת הפעולות שבוצעו ניתן לזהות שימוש בפתרונות מבוססי טבע (NBS), אשר נותנים מענה גמיש בהתאם לעונות השנה ולשינויים הנלווים לחילופי העונות.

קהילה שיקום בית גידול שיתוף ציבור
שיקום והסדרת מקטע גדורה פיתולים

נחל גדורה מנקז את אזור הקריות וממלא תפקיד חשוב בניקוז ובניהול הנגר העילי באזור מפרץ חיפה. ברבות השנים הוקמו בסביבת ערוץ הנחל הזורם תשתיות רבות עבור מטרופולין חיפה. מקרה הבוחן מתאר את התוכנית להסדרה של הנחל בקטע גדורה פיתולים, הצמוד לאזור התעשייה של חיפה וקרית אתא. בשטח הותקנו רכיבים הנדסיים למניעת הצפות (קיר הגנה, קלאפות ושערים) והוכנה תוכנית לשיקום ולשימור נופי-אקולוגי (שמירה על הפיתולים של הנחל, מיתון גדות והקמת פארק לפנאי ונופש).

פארק ציבורי נחל איתן
מאגר ואגם ברוך בעמק יזרעאל

תיאור היסטורי של שינויים במבנה ובייעוד של מאגר מי שיטפונות בעמק יזרעאל בערוץ נחל קישון, סמוך לכפר ברוך. מאגר כפר ברוך נבנה ב-1953 עבור השקיה של שטחים חקלאיים. מאז ועד סוף שנות התשעים עבר המאגר שינויים הנדסיים, כולל חיבורו למפעל תשלובת הקישון. עקב השפעתו על המלחת קרקעות ומי התהום ועל מפלס מי התהום, יובש המאגר בסוף שנות התשעים. משנת 2006 פועל בחלק מהשטח של המאגר ההיסטורי מאגר צד של חברת מקורות. סביבת המאגר היא בית גידול למגוון של בעלי חיים וצמחים, ובעיקר לעופות מים. ב-2016 אושרה תוכנית האב לשיקום ולפתיחה של פארק אקולוגי ותיירותי-חינוכי בשטח, ולשיפור תפקוד המאגר כמווסת זרימה שיטפונית ומגן מפני הצפות במורד הקישון. ניהול העופות בשטח אגם ברוך נקבע במשותף עם משרד הבטחון לצורך שמירה על כללי בטיחות טיסה.

נחל איתן חקלאות שיקום בית גידול שיתוף ציבור
פתרונות אגירה וניהול מי גשמים ברוטרדם

שיקום טבעי של תעלת ניקוז בשטח פתוח עירוני בכרייסטצ'רץ'

חקלאות ידידותית למים בעיר לסטרשייר

פארק מורד נחל קישון בחיפה

תכנון ותהליך אישור ממושך לתוכנית פארק נחל בלב אזור תעשייתי, שיהיה חלק מפארק מטרופוליני. לאחר שנים של זיהום והזנחה, וכתוצאה ממאבק ציבורי ממושך אושרה תכנית פארק מורד נחל הקישון, תכנית מתאר מקומית מס' 304-0089318, המציעה הקמה של פארק בשלושת הק"מ האחרונים לפני מוצא הנחל לים – פנינה ירוקה בין שטחים המיועדים לתעשייה קלה למסחר ולשימושי עורף נמל (אחסנה לוגיסטית). הפארק יכיל אזורי פנאי ואזורים בהם ישוקם נוף המלחה שאפיין את האזור.

שיקום בית גידול חָבוּת סביבתית פארק ציבורי נחל איתן
הוצאה לאור של נהר בעיר יונקרס

הוצאה לאור של נחל עירוני שנקבר כמובל תת-קרקעי מתחת לעיר יונקרס במדינת ניו יורק, ארה"ב לפני עשורים. הפרויקט כלל הסרה של הכיסוי העירוני במקטעים, שיקום ערוץ הנחל והמערכת האקולוגית והפיכתו למרחב נגיש לציבור הכולל פארק.

תכנית ניהול נגר עירוני בקופנהגן

תוכנית לניהול נגר עירוני שפיתחה עיריית קופנהגן בעקבות אירוע גשם חריג שפקד את העיר. מטרת התוכנית היא לשפר את מערכת הניקוז העירונית בשימוש מופחת ככל האפשר בפתרונות ניקוז תת קרקעיים כך שגובה ההצפה המקסימלי ברחבי העיר באירוע של 1% לא יעלה על 10 ס"מ. אחד האמצעים המוצעים בתוכנית הוא שינוי בתכסית ובפתרונות הניקוז של שטחים פרטיים כדי להפחית מהעומס על מערכת הניקוז ובמקביל לשפר את המרחב הפתוח באופן נקודתי.

סכר תנינים בחוף הכרמל

בחורף 1995 הוצפו באופן חריג כביש 2 ויישובי מרזבת הכבארה (בית חנניה, פאתי בנימינה ואור יהודה), לאחר שסכר נחל תנינים לא עמד בספיקות הגבוהות. הדבר עורר את הצורך בפתרון הנדסי שיתאים את תפקוד הסכר העתיק לצורכי הניקוז באזור. במסגרת חפירות בסביבת הסכר נתגלה מפעל מים מרשים, והוחלט על חידושו ועל עבודות להסדרת נחל תנינים. מרחב הנחל תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית שהגנה על מאפייני השמורה. בשל חשיבותו ההיסטורית של מפעל המים חלק מהשיקולים בתכנון היו שיקולי שימור, שחזור והנגשה. כתוצאה מכך מפעל המים וטחנות הקמח הפכו לאתר ארכאולוגי פעיל הפתוח למבקרים בשמורת נחל תנינים.

שיקום בית גידול קהילה תיירות נחל איתן
בריכות חורף במישור החוף

שימור, שיקום והקמה של בריכות חורף במישור החוף, מטעמים אקולוגיים, חברתיים וניקוזיים. במקרה מתוארות שלוש בריכות חורף: בריכת חורף מתחם הלוחמים – בריכה לשימור; בריכת חורף מכללת לוינסקי – בריכה לשיקום; בריכת לב השרון – בריכה אשר הוקמה יש מאין. העבודות כללו ביסוס של ההידרופריודה בבריכות, טיפול במינים פולשים ושיקום צמחי, העתקת בעלי חיים וטיפול מקדים במי הנגר המזינים את הבריכות.

קהילה פארק ציבורי שיקום בית גידול
קטע נחל עירון בעין שמר

מיזם תכנוני ניסיוני של מכון דש"א, המשלב תכנון אקו-הידרולוגי של נחל שיטפוני בעל זרימת בסיס איתנה במסגרת מפעל ניקוז של רשות ניקוז ונחלים שרון. הפרויקט החל כמפעל ניקוז במסגרת התוכנית להרחבת קיבוץ עין שמר. במסגרת התוכנית עלה הצורך להגדיל את כושר ההולכה של נחל עירון, במקביל לפיתוח רצועת הנחל לטיילות ופנאי. רשות ניקוז ונחלים שרון ומחזיקי השטח החקלאי הצמוד לנחל סיכמו על הרחבת רצועת הנחל על חשבון השטח החקלאי, כך שנוצר מרחב לשיקום תוואי הנחל והנגשתו לציבור.

שיקום בית גידול חקלאות
נווה גן צפון ופארק מטרופוליני ברמת השרון

תכנון של שכונה ופארק רחב ידיים צמוד הפועלים כמערכת אחת של ניקוז, הידרולוגיה ונוף (תוכנית מתאר מקומית רש/ 1010). בפארק שטח ציבורי לפנאי ונופש, שבו בריכה לוויסות ולהשהיה של מי הנגר משכונת המגורים ומהמרחב הפתוח. בחלקו הצפוני של הפארק נשמר מרחב אחו לח ובו בריכות חורף לצד שדות חקלאיים, שהם חלק מהמורשת הנופית של עיריית רמת השרון ומרכז הארץ. אחת מבריכות החורף היא בריכה מלאכותית שהוקמה כפיצוי סביבתי על גריעת בריכת חורף טבעית. התכנון בראייה אגנית ובגישה של פיתוח בעצימות נמוכה נבע ממיקום השכונה בשטח פארק מטרופוליני ברצועת רוחב ירוקה שמקשרת בין מוצא נחל הירקון והים התיכון ויש לה חשיבות גדולה לתושבים ולסביבה.

חָבוּת סביבתית פארק ציבורי עיצוב נוף מבוסס טבע
ויסות נגר באגן בתרים

בשנים 1997 ו-2002 התרחשו שני אירועי גשם עוצמתיים באגן נחל בתרים, אשר גרמו להצפות בפארק התעשייה עומר, בבית הספר התיכון מקיף עומר ובכביש 60. בעקבות כך הוחלט על שילובם של שני אמצעים למניעת הצפות באגן בתרים: מאגר צד בנפח של 300,000 מ"ק, המנקז שטח של 14 קמ"ר, ומערכות לקציר נגר במדרונות וביובלי אגן בתרים. המאגר ומערכות קציר הנגר הוקמו בשנים 2004–2011. עלות הפרויקט המשולב הייתה נמוכה מהעלות של שתי החלופות שהוצעו: בניית מעביר ומובל מים חדשים או הקמת מאגר צד גדול. התוכנית כולה גובשה, מומנה ובוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור וקרן קיימת לישראל.

נחל אכזב תועלות כלכליות
שיקום והסדרת מורד נהר הירדן

שיקום קטע מורד נהר הירדן בגישה אגנית משלבת בתהליך שמעורבים בו כל בעלי העניין – רשויות, תושבים וארגונים ירוקים. הפרויקט כולל פעולות בקשת רחבה של תחומים, מהסדרה של מקורות המים שזורמים בנהר ועד להפיכת חלקים ממנו לאתרי טבע מנוהלים. זאת במטרה להשיב משאב טבע איכותי לציבור, לשמור על המערכת האקולוגית בנהר ולמנוע הצפות ותחלואה שמקורה במזהמים.

השבת מים לטבע תיירות שיקום בית גידול
נחל עין זהב בקריית שמונה

כחלק מתוכנית עיר הנחלים נעשו בשנת 2020 עבודות לשיקום נחל עין זהב. במסגרת השיקום נבנו שלוש בריכות השהיה וויסות, אפיק הנחל הורחב, גדות תעלות הבטון הוחלפו בגדות טבעיות ומובלי מים צרים הוחלפו בגשרים רחבים. פעולות אלו מבקשות להשיג שלוש מטרות עיקריות – מניעת הצפות בעיר, יצירת מסדרונות אקולוגיים והפיכת הנחל ממטרד למשאב עירוני.

השבת מים לטבע פארק ציבורי תיירות שיקום בית גידול
פארק ציפורים – אגמון חפר

בבריכות הדגים הנטושות של קיבוץ עין החורש התקיימה משך שנים מערכת אקולוגית עשירה של בית גידול ביצתי. בשנת 2017 הושלמה הסבת הבריכות לפארק ציפורים פתוח לציבור, כחלק מהמאמצים לשמר טבע נדיר במרכז הארץ ולפתח תיירות מקומית. הפארק מורכב מחמש בריכות בשטח כולל של כ-200 דונם וסביבן מערכת שבילים, נקודות תצפית ומסתור למבקרים, גשרים ופינות ישיבה. האגמון מוזן ממי שיטפונות של נחל אלכסנדר וממים מושבים בחודשי הקיץ, ויכול לשמש לפיכך משכן קבע לעופות ובעלי חיים אחרים ותחנת עצירה לאלפי ציפורים נודדות.

פארק ציבורי חָבוּת סביבתית תיירות שיקום בית גידול
נחל שפירים בפארק אריאל שרון

תוכנית מפעל ניקוז משולבת עם תוכנית אקולוגית ונופית עבור חפירה ועיצוב של קטע נחל שפירים בתחום פארק אריאל שרון. התוכניות הן חלק מהקמת הפארק המטרופוליני ופרויקט מסילת הרכבת הרביעית בנתיבי איילון, ומשיגות ארבעה יעדים: שמירה על יציבות הנדסית של מדרון הר הפסולת; הסדרת שטח לוויסות זרימה שיטפונית של נחל איילון; בנייה של מערכת אקולוגית בנחל ושיקום סביבתו; פיתוח של אתרי טיילות, טבע, חינוך ופנאי. על מנת להשיג את היעדים שהוגדרו הפרויקט תוכנן בגישה אקו-הידרולוגית.

פארק ציבורי נחל אכזב שיקום בית גידול עיצוב נוף מבוסס טבע
עינות רעף ליד תל קשיש

שיקום אקו הידרולוגי של קבוצת נביעות בהן בית גידול לח, שכוסו בעפר. לשיקום האתר קדם משא ומתן של רשות ניקוז ונחלים קישון עם חברת נתיבי ישראל בנוגע לאחריותה למימון השיקום ועם החקלאי המעבד את הקרקעות הפרטיות שבהן נמצא המעיין ובתי הגידול הלחים. מיקומם של הנביעות ושל מי התהום הגבוהים זוהה על ידי שימוש בתצלום אוויר מלפני כיסוי האתר וובוצע איתור של מיני צומח המאפיינים בתי גידול לחים וקרקעות כבדות בשדות המעובדים. במהלך השיקום נחפר קטע מהתוואי ההיסטורי (קדום) של אפיק נחל הקישון עד לאופק מי התהום, ובית הגידול הלח הורחב על ידי תוספת של בריכות המוצפות בפרקי זמן שונים.

חָבוּת סביבתית שיקום בית גידול חקלאות
עמק הצבאים בירושלים

בשטחו של פארק עמק הצבאים עוברים נחלי האכזב רקפות ורחביה. לאחר מאבק ציבורי ממושך נגד הקמת שכונה בשטח ובעד שימור הטבע הוחלט להקים במקום פארק ציבורי פתוח לכול שמשלב פתרונות לניהול נגר וויסות עירוני. לאורך תוואי נחל רקפות נבנו בריכות להאטה ולהשהיה של הנגר הכוללות משאבות לסחרור המים, ובזכות כך מתקיימת בו זרימה קבועה. כיום הנחל מצליח לקיים מערכת אקולוגית ענפה ומסב הנאה גם למבקרים במקום. הערוץ המרכזי של נחל רחביה פוצל לשניים ואלו עוצבו עם נפתולים, שיפוע קטן וגדות מתונות – מאפיינים שתורמים להאטת זרימות ולשמירה על צורת האפיק באירועי גאות. כך מי הנגר מנוצלים וגם נמנעות הצפות. ניהול הנגר הוביל ליצירת בתי גידול לחים בעלי מורכבות מבנית התומכת במערכת האקולוגית המאכלסת את הפארק, ובכך נשמר דו-קיום ייחודי בין הטבע לעיר בלב הכרך הסואן.

פארק ציבורי תוכנית ניטור שיתוף ציבור קהילה
איגום בנחל שיזפים

פיתוח וביצוע של תוכנית למזעור נזקי הצפות על ידי שימוש בשטח חקלאי לאיגום השהיה. הפרויקט נעשה במסגרת פיתוח תשתיות אזורי – הרחבת כביש 71 בקטע עפולה-בית שאן. תוכנית האיגום היא תוכנית מפעל ניקוז שהוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים לפתרון בעיות אזוריות ובוצעה במימון חברת נתיבי ישראל. בזכות התוכנית נחסכה הקמה של כביש על גשר עילי ופחתו עלויות הביצוע. בפרויקט נבנה מעביר מים בספיקה מוגבלת תחת כביש 71, סוללת הכביש הוגבהה ונחפר שטח לוויסות זרימות שיטפוניות (שטח שהופך לאגם זמני). המאגר לאיגום נעשה בהסכם הבנות עם חקלאים ומתן פיצוי כספי על נזקי ההצפה העתידיים, והקרקע שנחפרה נוצלה לצרכים מקומיים.

נחל אכזב חקלאות
אגנים ירוקים בהוד השרון

מערכת של שני אגנים ירוקים קולטת את הקולחים ממט"ש כפר סבא הוד השרון, מטפלת במזהמים ומעשירה את המים לפני זרימתם אל הירקון ביובל נחל קנה. המערכת משתרעת על שטח של 43 דונם ונבנתה כ בית גידול לח עם צמחייה מקומית. המים מהמט"ש מוזרמים אל האגנים לאחר שעברו טיהור שלישוני, ומהם יוצאים שני זרמים בסניקה לפארק נחל הדר: האחד למילוי אגם מלאכותי והשני ליצירת מופע זרימה בנחל הדר – נחל אכזב שהוסב לנחל איתן. המים שאינם נסנקים זורמים מהאגנים הירוקים אל נחל קנה וממנו לנחל הירקון בזרימה גרביטציונית. הפרויקט כלל שני שלבי ביצוע – תחילה מערכת האגנים (בה דן מקרה זה), ולאחריהם פותח הפארק הציבורי. המערכת והפארק שומרים על צביון טבעי ומספקים תשתית למערכת אקולוגית איתנה באזור.

פארק ציבורי תוכנית ניטור
מעלה נחל השניים ליד יקנעם עילית

מערכת איגום וויסות של שתי בריכות שנבנתה מחוץ לשטח שכונת מגורים ובצמוד לה כדי למנוע עומס על מערכת הניקוז העירונית ובה בעת למזער הצפות במורד נחל השניים. בשטח שבו המערכת הוקם פארק ובו שתי בריכות השהייה, תעלות מים ושבילי הליכה עם נקודות תצפית וישיבה. כך הבריכות משמשות לא רק לויסות הזרימה למורד, אלא גם לנוי, כחלק מפארק עירוני עם גינון שהותאם לטיפוח המערכת האקולוגית המקומית. הבריכות עונות על צורכי הניקוז של חלקה הדרומי של שכונת שער הגיא, שגודלה כ-400 דונם.

פארק ציבורי נחל איתן קהילה
נחל ציפורי בין המעיינות לכביש 79

שיקום של קטע נחל ציפורי מומן, בין היתר, על ידי חברת נתיבי ישראל (היזם) במסגרת פיצוי סביבתי בגין סלילת כביש ומחלף באזור רגיש, גן לאומי ציפורי. הכביש החדש נסלל במקביל לתוואי זורם של הנחל, והוא יוצר הפרעת אל-חזור בתפקוד המערכת האקולוגית הערכית במקום. תוכנית השיקום האקו-הידרולוגי מובלת בידי רשות ניקוז ונחלים קישון עם רשות הטבע והגנים ושותפים נוספים בקטע הנחל, במקביל לכביש הגישה החדש, ובשטח מעיינות ציפורי. התוכנית שנבנתה עונה על צרכים שונים – פיתוח נופי, הסדרת כניסה של מבקרים והשבת מים לטבע, והיא מתייחסת לצורכי האוכלוסייה המגוונת באזור.

תוכנית ניטור חָבוּת סביבתית שיקום בית גידול
נחל שורק בין כביש 4 לכביש 42

כושר ההולכה של מובל יבנה הוא נמוך מהרצוי, דבר הגורם בעונת הגשמים להצפות בכפר הנגיד. לצורך מניעת ההצפות הוחלט להגדיל את כושר ההולכה של הנחל בקטע שאורכו כ-3.5 ק"מ – ממעבר נחל שורק את כביש 42 ועד למורד אזור התעשייה של יבנה. בזכות הפרויקט הפך קטע הנחל לאתר טבע עירוני – נחל עם מאפיינים טבעיים שבגדותיו פארק ציבורי ושביל הליכה בנוי.

שיקום בית גידול תועלות כלכליות פארק ציבורי
שכונה חדשה במזרח רחובות

בחלק מהשטחים של מזרח רחובות יש יובלים שזורמים לעבר נחל נס ציונה, ולכן כל פיתוח שפוגע בחלחול הנגר וזרימתו יוביל בהכרח להחרפת בעיית ההצפות בעיר הסמוכה. תוכנית להקמתם של מתחמי דיור בשטחים חקלאיים פתוחים (תמ"ל 3003) תוכננה על פני שטח רגיש וערכי למניעת הצפות. התוכנית קודמה תוך מתן מענה מיטבי לנגר הנוצר בתחום התוכנית או עובר דרכה, אך לא כללה הסדרה מוקדמת של תשתית הניקוז האזורית. בעקבות פעילות מאומצת של רשות הניקוז והנחלים ושותפיה הוצע כי לצד השכונה תקום מערכת איגום עם רכיבים אקולוגיים ונופיים בשטח פתוח וערכי. מערכת איגום זו תיתן מענה גם לצורכי השכונה וגם לצורכי האזור. צוות תכנון התמ"ל נענה לאתגר - הקו הכחול שקבעה הוותמ"ל הוגדל והוא כולל בתוכו תוכנית מתאר בשטח בבעלות פרטית גם של מכון ויצמן, שבו הוחלט להקים מאגר ויסות אזורי בנפח של 110,000 קוב. התוכנית נמצאת בשלבי תכנון ואישור וממתינה לדו"ח ועדת החוקר של הוותמ"ל.

תועלות כלכליות עיצוב נוף מבוסס טבע
נחל נעמן בקרית ביאליק

שכונת המגורים נאות אפק בקריית ביאליק (ק/425) תוכננה כך שהכביש ההיקפי שלה עובר על תוואי הנעמן המנדטורי. בניית השכונה הצריכה מילוי של הנחל והזזתו למיקום חדש. בתגובה לפגיעה הסביבתית בנחל התאגדו מספר רשויות על מנת לדרוש פיצוי הולם – תכנון תוואי נחל חדש במאפיינים טבעיים והקמת שמורת טבע רצועת נחל נעמן בין שמורת הטבע עין אפק מדרום לשמורת הטבע כרי נעמן מצפון. הפיצוי הסביבתי תוכנן ואושר בוועדת היגוי שבה היו שותפים כל בעלי העניין.

עיצוב נוף מבוסס טבע נחל איתן חקלאות
ערים וישובים נחלים אגני היקוות רשויות ניקוז ונחלים